Uczestnicy o OSE – (video cz. 2)

0
1808

Na Ogólnopolskiej Szkole Ewangelizatorów doświadczam Boga żywego w każdej osobie i uczę się, jak nieść Dobrą Nowinę współczesnemu człowiekowi.

Uczestnicy mówią o OSE.