W Krakowie w Ośrodku Rekolekcyjnym Księży Sercanów „Domus Mater” trwa III edycja Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów. Jest ona trzecim etapem formacji do nowej ewangelizacji. W zajęciach szkoły biorą udział 52 osoby.

Ideą szkoły jest formowanie osób zaangażowanych w nową ewangelizację na poziomie diecezji, parafii i wspólnot. Zajęcia podzielone są na część teoretyczną – wykładową, a także warsztatową oraz na praktyczne zastosowanie poznawanych treści podczas wyjścia ewangelizacyjnego.

Tematem I modułu jest Kerygmat – pierwsze przepowiadanie orędzia Ewangelii. Uczestnicy świeccy, siostry zakonne, klerycy i księża biorą udział w wykładach prowadzonych przez ewangelizatorów – praktyków i warsztatach z dziedziny socjologii, twórczego przekazu, korzystania z mediów społecznościowych, muzyki i homiletyki.

Gościem specjalnym pierwszej edycji jest Jose H. Prado Flores – świecki ewangelizator z Meksyku, biblista, twórca programu formacyjnego Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA).

Ogólnopolska Szkoła Ewangelizatorów jest przestrzenią wymiany doświadczeń i dzielenia się tym, „co działa, a co nie działa” w przestrzeni ewangelizacyjnej.

Szkoła powstała z inicjatywy Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji.