W dniach 22-27 kwietnia w Krakowie trwa II moduł III edycji Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów. Temat przewodni spotkania brzmi: „Duch Święty i Kościół – dynamika Nowej Ewangelizacji.”

Gośćmi tego modułu są m.in. abp Jose O. Ruiz Arenas – sekretarz Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, abp Grzegorz Ryś – przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji oraz ks. Krzysztof Marcjanowicz – pracownik Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

Grupa 60 uczestników z różnych diecezji w Polsce, a także z Wielkiej Brytanii uczestniczy w wykładach i zajęciach warsztatowych, które przygotowują ich do czwartkowego wyjścia ewangelizacyjnego, by dzielić się doświadczeniem osobistego spotkania z Bogiem.

Celem Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów jest:

  • Pogłębianie refleksji teologiczno-pastoralnej celem służenia duszpasterzom i liderom małych (np. parafialnych) grup wzrostu.
  • Wprowadzanie w doświadczenie ewangelizacji bezpośredniej – osobistej, tak, by przygotowywać praktyków Nowej Ewangelizacji. Dać odpowiedź na zasadnicze w kontekście Nowej Ewangelizacji pytanie: „JAK?” docierać do współczesnego człowieka z orędziem Ewangelii.
  • Kształtowanie nowej mentalności ewangelizatora poprzez nawrócenie pastoralne.
  • Wspólna formacja ewangelizatorów dla Kościoła w Polsce.
  • Pomoc odpowiedzialnym za Nową Ewangelizację w odnalezieniu sposobu działania ewangelizacyjnego w swoich środowiskach.