W dniach 27 maja – 3 czerwca 2017 r. z inicjatywy Wspólnoty Przymierze Miłosierdzia odbędzie się największa w historii akcja ewangelizacji Warszawy – Misja Talitha Kum. Założeniem organizatorów jest, aby wszystkie wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia katolickie stolicy zjednoczyły się w dziele ewangelizacji jej mieszkańców, zgodnie ze swoimi charyzmatami i celami.

W ramach Misji zaplanowana jest m.in. 24-godzinna modlitwa wstawiennicza za Warszawę, formacja dla ewangelizatorów z modlitwą o wylanie Ducha Świętego prowadzoną przez o. Antonello Caddedu, ewangelizacja uliczna (w tym flashmob, publiczne głoszenie kerygmatu i świadectw nawrócenia, modlitwy wstawiennicze), ewangelizacja bezdomnych (w tym nocowanie ewangelizatorów razem z bezdomnymi), ewangelizacja w domach poprawczych i domach pomocy społecznej, w domach ubogiej dzielnicy Warszawy, pokazy filmów ewangelizacyjnych, radosny przemarsz z muzyką brazylijską, noc spowiedzi, CRISTOTECA i koncert chrześcijański oraz bal ewangelizacyjny dla dzieci.
Organizatorzy zapraszają wszystkich ewangelizatorów do wspólnych warsztatów z o. Antonello oraz wspólnej posługi (nawet jeżeli nie mogłaby trwać cały tydzień). Zaproszenie kieruje również o. Antonello:

Misję Talita Kum swoim błogosławieństwem objął kard. Kazimierz Nycz, metropolita archidiecezji warszawskiej.