Szkolenie Liderów „Kościół Świadomy Celu” w Stryszawie

0
2722

 

W dniach 24-28 lutego 2016 r. grupa 100 liderów (w tym 14 księży) ewangelizacyjnej Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA zgromadziła się w Stryszawie na trzeciej sesji szkolenia liderów wspólnot chrześcijańskich „Kościół Świadomy Celu”.

Uczestnicy, którzy przyjechali z różnych stron Polski oraz z Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Austrii, Czech, Ukrainy i Holandii, przez cztery dni uczyli się skutecznego odkrywania konkretnego obdarowania członków wspólnoty, aby „każdy członek był posługującym”.

Inspirujące nauczania głoszone przez Christophera Nelsona, starszego pastora kościoła luterańskiego “Betlehem” w Minneapolis (USA), otwierały oczy uczestników na nowe metody i narzędzia odkrywania indywidualnego powołania każdego z nas do zaangażowania w ewangelizację. Metody te opierają się na 5 sferach składających się na to, kim jesteśmy: nasza osobowość, posiadane talenty, dary duchowe, doświadczenia życiowe oraz pasje i zainteresowania.

W piątkowe popołudnie liturgii Mszy Świętej przewodniczył bp Grzegorz Ryś, który towarzyszył duchowo Szkoleniu Liderów. W głoszonej nauce podkreślał on, że w swoim dziele zbawienia Jezus chce używać każdego człowieka – także tego, który często upada i zawodzi. Dzięki temu możemy mieć pewność, że każdy z nas ma swoje unikalne i ważne miejsce w misji ewangelizacji.

Szkolenie „Kościół Świadomy Celu”, którego twórcą jest znany na całym świecie autor i lider, chrześcijański pastor Rick Warren, bazuje na praktycznych doświadczeniach założonej przez siebie, obecnie jednej z największych wspólnot w Stanach Zjednoczonych, Saddleback Church, która do dzisiaj dotarła z Ewangelią do ponad 30 tysięcy nieochrzczonych osób nieznających wcześniej Jezusa (opisanych w książce „Kościół Świadomy Celu”).

Rick Warren był jednym z głównych prelegentów zaproszonych przez Papieża Franciszka podczas Kongresu Rodziny w Filadelfii w 2015 r. Do tej chwili już 500 tysięcy liderów z różnych wspólnot kościelnych na całym świecie uczestniczyło w tym szkoleniu. Głównym jego celem jest wspieranie rozwoju wspólnot inspirowanego Bożymi celami, aby coraz pełniej i efektywniej wypełniały one Boże wezwanie do skutecznej ewangelizacji.

Pierwsza sesja Szkolenia Liderów (luty 2015 r.) koncentrowała się na odkrywaniu biblijnych celów, które Bóg stawia przed każdą wspólnotą, a także metod skutecznej ewangelizacji niewierzących, efektywnego wprowadzania osób ewangelizowanych do wspólnoty oraz motywowania ich do wzrostu duchowego.

Z kolei druga sesja (listopad 2015 r.) w całości poświęcona była kluczowej roli i znaczeniu owocnego funkcjonowania dzieła małych ewangelizacyjnych grup domowych w strukturze wspólnot ewangelizacyjnych.