Rok Jubileuszu Miłosierdzia do zachęta dla każdego wierzącego, by stać się Miłosiernym, jak Ojciec. Postawa ta wypływa z osobistego doświadczenia spotkania z Miłosierdziem i przebaczeniem Boga. Człowiek, który ma świadomość, że mu przebaczono, jest w stanie nieść orędzie miłosierdzia innym.

Członkowie wspólnoty „Przymierze Miłosierdzia” w Szczecinie od ośmiu lat podejmują dzieło pomocy osobom bezdomnym, żyjącym na ulicach ich miasta. Niektórym z ich podopiecznych udaje się wyjść z bezdomności. Kamil – jeden z ewangelizatorów opowiada, że kilka lat temu udało im się wyprowadzić z bezdomności mężczyznę. Najpierw dostał kurtkę, potem wspólnota pomogła mu znaleźć pracę i wreszcie zaczął wychodzić z alkoholizmu. Odnowił relacje z rodziną, z którą na wiele lat utracił kontakt. Po latach wrócił do domu.

Członkowie wspólnoty mówią, że osoby bezdomne są dla nich świadectwem wiary, gdy mówią, że Bóg pomaga im we wszystkim, co robią. Wychodząc na ulice, by dzielić się Ewangelią, młodzi ludzie sami doświadczają spotkania z Jezusem, który mieszka w ludziach ubogich.

Posługa na rzecz osób bezdomnych jest organizowana w Szczecinie w każdą środę po wieczornej Mszy Świętej w Katedrze. Ewangelizatorom nie chodzi tylko o to, by dać ubogim jedzenie i środki potrzebne do życia. Jak sami mówią – o wiele bardziej zależy im na dotarciu do bezdomnych z orędziem o miłości Ojca. Nie chcą, by ludzie szukali ich tylko po to, by otrzymać od nich dary materialne. Chcą być przez nich poszukiwani przez tych, który mają pragnienie słuchania Słowa Bożego i wspólnej modlitwy.