Synod w Radomiu: ewangelizacja priorytetowym zadaniem Kościoła w Polsce

0
997

Ewangelizacja jest priorytetowym zadaniem Kościoła w Polsce – stwierdził ks. prof. Wiesław Przygoda, podczas sesji II Synodu Diecezji Radomskiej, która odbyła się dzisiaj, 28 kwietnia w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Mszy świętej przewodniczył biskup Henryk Tomasik. W spotkaniu uczestniczyli Dekanalni Relatorzy Synodalni, proboszczowie i przedstawiciele Parafialnego Zespołu Synodalnego, reprezentujący ponad 120 wspólnot.

“Kościół nigdy nie realizuje swojej misji w próżni historyczno-społecznej, lecz zawsze w kontekście mniej lub bardziej sprzyjających uwarunkowań. Dlatego też w przygotowaniu strategii ewangelizacji należy uwzględnić aktualne uwarunkowania historyczno-społeczne tejże działalności” – wskazywał ks. prof. Przygoda, przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów.

W dalszej części przywołał dane dotyczącego wiary religijnej w diecezji radomskiej. Jako głęboko wierzący określa się 25 procent osób, zaś wierzący 67 procent. – Jest to wielki kapitał duchowy. Jest to wskaźnik wyższy od ogólnokrajowego. Godnym podkreślenia jest fakt, że tylko co setna osoba w diecezji jest niewierząca. Są to na ogół ludzie pozostający tylko w związkach cywilnych – mówił ks. Przygoda.

Mszy świętej przewodniczył biskup Henryk Tomasik. W homilii mówił, że ”doświadczamy bólu, gdy wielu naszych rodaków nie jest blisko Chrystusa”. – Ale chcemy dzisiaj o nich pamiętać i za nich się modlić – mówił ordynariusz radomski. Zachęcał też do wielkiego dzieła budowania wspólnoty chrześcijańskiej i realizowania zadania, którym jest otwieranie się na Boga.

Biskup Tomasik podkreślał, że ”Kościół to przestrzeń wiary wyznanej i wciąż kształtowanej”. Mówił też, że ”dzisiaj potrzebne jest mocne, wręcz entuzjastyczne wyznanie, że jestem chrześcijaninem, na tym wirażu kulturowym, nawet w tej sytuacji, gdy w większych parafiach tyle rodzin nie chce przyjąć księdza po kolędzie, gdy mamy kłopoty w kancelarii z uznaniem zasad w przygotowaniu do sakramentu.

– Zwłaszcza teraz potrzebni są ludzie, którzy powiedzą: jestem chrześcijaninem. To jest ważne, to świadectwo będzie promieniowało na innych. Dzisiaj prosimy, aby podczas naszych spotkań w grupach parafialnych pogłębiała się świadomość Kościoła, kim i czym jest Kościół, aby w tych zespołach tworzyła się wspólnota ludzi, którzy pokażą, że w Kościele jest miłość, radość, radość, dobroć, wierność i opanowanie – mówił bp Tomasik.

Bolesław Stępień przyjechał z Szydłówka. Mówi, że Kościół to nie tyko księża, ale cała wspólnota. – Nie wyobrażam sobie życia Kościoła bez udziału świeckich. Księża nie mogą żyć swoim życiem, lecz muszą przenosić naukę Chrystusa na grunt społeczny, muszą znać problemy ludzi, musi być dążenie do wspólnotowości, nie tylko zamykania duszpasterstwa tylko do niedzielnej Mszy świętej – powiedział Bolesław Stępień.

Z kolei ks. Edward Mosioł proboszcz z Suchej powiedział, że Kościół musi żyć Duchem Świętym, prawdą Ewangelii, bowiem ”tak bardzo nam potrzeba prawdziwych świadków wiary”.

Podczas spotkania zostały wręczone dekrety i nominacje relatorom dekanalnym, była również prezentacja oraz świadectwo parafialnych zespołów synodalnych.

II Synod Diecezji Radomskiej rozpoczął obrady w 2008 roku z inicjatyw poprzedniego biskupa Zygmunta Zimowskiego. Po półrocznych obradach synod został przerwany z mocy prawa kanonicznego, gdy Benedykt XVI odwołał abp. Zygmunta Zimowskiego z Radomia i powierzył mu przewodniczenie jednej z dykasterii watykańskich.

Synod diecezjalny jest zgromadzeniem doradczym, utworzonym przez kapłanów, osoby zakonne i świeckich Kościoła naszej diecezji, zwołanym i prowadzonym przez biskupa, dla “ponownego opisania i zdefiniowania” oblicza Kościoła partykularnego. Jego celem jest refleksja nad sytuacją społeczno-duszpasterską Kościoła w diecezji, poprzez odczytanie znaków czasu i nakreślenie najważniejszych zadań na przyszłość.

___________________________

Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl