Synod: “samokrytyczne tony” w wystąpieniach uczestników

0
862

Na mocno samokrytyczne tony w niektórych wypowiedziach członków XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów w Watykanie zwracają uwagę obserwatorzy tego wydarzenia. Podczas wczorajszej kongregacji generalnej kard. Christoph Schönborn zwrócił uwagę na “lękliwość” wobec osób wrogo nastawionych do Kościoła. Natomiast pochodzący z Salwadoru bp Jose Rauda Gutierrez mówił o braku radości i nadziei, a abp Socrates Villegas z Filipin skrytykował “styl życia z pełnym brzuchem”, któremu brakuje solidarności z ubogimi i czyni niewiarygodnym.

Uczestnicy Synodu modlili się wczoraj za ofiary konfliktu w Syrii. “Zatroskani tragiczną sytuacją w narodu syryjskiego papież i ojcowie synodalni zapewniają o swoim współczuciu dla ludzi tego tak udręczonego przemocą kraju” – cytuje słowa abp Nikoli Eterovića watykański dziennik “L`Osservatore Romano”. Sekretarz generalny Synodu zapewnił o ciągłej modlitwie biskupów za “ofiary tego wielkiego barbarzyństwa”, które szczególnie dotyka ubogich i dzieci oraz wyraził nadzieję na szybkie zakończenie wojny i sprawiedliwe rozwiązanie konfliktu.

W swoim wystąpieniu prefekt Kongregacji Nauki Wiary abp Gerhard Ludwig Müller wezwał biskupów do jedności między sobą i z papieżem. “Dla nowej ewangelizacji konieczne jest przezwyciężenie pewnych wewnątrzkościelnych debat, które zajmują się ciągle tymi samymi tematami. Chrześcijańska wiara w swym całokształcie i nowości musi raczej stać się ponownie tematem. W tym biskupi odnajdą siłę wspólnoty, która nigdy nie stanie się płaszczykiem dla niezrozumiałej autonomii” – mówił abp Müller.

“Należy uczyć się pokory Jezusa” – powiedział arcybiskup Manili, Luis Antonio Tagle. Jego zdaniem pokorny Kościół nie będzie się tak bardzo zajmował samym sobą. Arcybiskup San Antonio z USA, Gustavo Garcia-Siller wezwał do poświęcenia świata Duchowi Świętemu, które mogłoby prowadzić do nowego ożywienia wiary Kościoła.

Gość Synodu, ewangelicki biskup Simo Peura z Finlandii wskazał na konieczność wcielenia w życie programu katechetycznego, który przekazywałby najważniejsze elementy wiary. “Wobec takiego samego problemu przed 500 laty Marcin Luter zaproponował swój mały katechizm, którego lekko można nauczyć się na pamięć” – powiedział biskup. Natomiast przewodniczący “American Bible Society” Lamar Vest wskazał na wspólną podstawę dla wszystkich chrześcijan jaką jest Słowo Boże. “Przy wszystkich zmianach świata Biblia daje nadzieję” – powiedział amerykański protestant.

tom (KAI/RV) / Watykan.

___________________________________________

Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl