Synod: rola parafii, duszpasterstwa młodzieży i małżeństw w nowej ewangelizacji

0
846
Parafia

Rolę parafii, duszpasterstwa młodzieży i małżeństw w nowej ewangelizacji podkreślono podczas wczorajszych wystąpień popołudniowych w auli synodalnej.

Na znaczenie parafii w tym dziele oraz włączeniu w nie laikatu zwrócił uwagę m.in. arcybiskup włoskiej diecezji Chieti-Vasto, a zarazem znany teolog Bruno Forte. Podkreślił także, iż nowa ewangelizacja powinna być skierowana szczególnie do ludzi młodych. Pomimo, że wielu z nich oddaliło się od Boga, od praktykowania swej wiary, nie można nie dostrzegać, że także ich serce spragnione jest Boga. Trzeba ich wysłuchać, mówić im o Bogu, przyjąć, szanując ich pragnienie wolności. W tym kontekście wskazał na rolę rodziny a także dramatyczną sytuację dzieci osób rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach. Są one często wyalienowane z życia sakramentalnego, ponieważ ich rodzice w nim nie uczestniczą. Abp Forte w nawiązaniu do słów Benedykta XVI wypowiedzianych między innymi podczas Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie wskazał na konieczność przełomu w duszpasterstwie tych rodzin i postulował przemyślenie na nowo trybu orzekania nieważności sakramentu małżeństwa przez trybunały kościelne.

Znaczenie parafii w nowej ewangelizacji podkreślił również bp Joseph Vu Duy Thông, z Phan Thiêt w Wietnamie. Podkreślił, że w jego ojczyźnie ze względu na ograniczenia polityczne parafia jest jedynym miejscem, gdzie ludzie mogą się spotkać w celach religijnych. Nadal jest ona miejscem, gdzie między ludźmi wierzącymi istnieją ścisłe więzy braterstwa. Na tej podstawie można budować programy misyjne – powiedział wietnamski hierarcha.

Natomiast bp Yves Le Saux, z Le Mans we Francji zaznaczył, że pod pojęciem „nowej ewangelizacji” należy „głoszenie nowości zbawienia w Chrystusie, miłosierdzia Boga w głęboko zmieniającym się świecie, żyjącym tak, jak by Boga nie było, konfrontowanego z poważną pustką wewnętrzną”. Zaznaczył, że najpierw trzeba odważnie mówić o Bogu, rozbudzić w sercach nostalgię za Bogiem.

Francuski hierarcha postulował rozbudzenie świadomości misyjnej ludzi ochrzczonych. Przekaz Ewangelii ma bowiem nade wszystko wymiar personalny, każdy ochrzczony może być świadkiem pokornej radości wypływającej z poznania Chrystusa. Wskazał także na konieczność wykorzystania różnych sytuacji życiowych, kiedy ludzie określających się jako „wierzący, nie praktykujący” nawiązują kontakt z Kościołem. Podkreślił potrzebę dobrego ich przyjęcia, aby pogłębić ich relację z Bogiem oraz ożywienia sakramentu pojednania, właściwego zrozumienia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Trzeba też rozbudzać żywe, radosne wspólnoty chrześcijańskie, przeniknięte duchem misyjnym. „Prawdziwym wyzwaniem jest głoszenie wszystkim radości Zbawienia, miłości miłosiernej. Trzeba tworzyć nowe przestrzenie, gdzie możliwy byłby dialog z tymi, którzy są daleko od Boga” – powiedział wczoraj po południu bp Yves Le Saux.

st (KAI) / Watykan

___________________________________________

Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl