Synod: kard. Bertone podkreśla ewangelizacyjną rolę nuncjuszy i Kurii Rzymskiej

0
934
kard. Bertone

Na wkład przedstawicieli Ojca Świętego w przekaz wiary oraz struktur Stolicy Apostolskiej wskazał dziś w swoim wystąpieniu podczas obrad Synodu Biskupów watykański sekretarz stanu, kard. Tarcisio Bertone. Jednocześnie zapowiedział, że w czerwcu przyszłego roku z inicjatywy Benedykta XVI odbędzie się w Watykanie spotkanie wszystkich nuncjuszy, delegatów apostolskich i stałych obserwatorów Stolicy Apostolskiej przy organizacjach międzynarodowych.

Kard. Bertone wskazał, że przedstawiciele papiescy dbają w pierwszym rzędzie o zapewnienie Kościołowi niezbędnej wolności. Jest to konieczne zarówno tam, gdzie państwo uzurpuje sobie ścisłą kontrolę nad wszelkimi przejawami życia społecznego jak i w krajach, gdzie w imię pluralizmu i tolerancji religię spycha się na margines. W takich sytuacjach chodzi nie o zapewnienie Kościołowi przywilejów, lecz swobody w zarządzaniu wewnętrznym i wypełnianiu swej misji. Służy to także wyznawcom innych religii oraz umocnieniu zgody społecznej – zaznaczył najbliższy współpracownik Benedykta XVI.

Watykański sekretarz stanu dodał, że podobnie praca stałych obserwatorów Stolicy Apostolskiej przy organizacjach międzynarodowych skierowana jest obok troski o pokój oraz poszanowanie praw człowieka, także na zapewnienie prawa obywatelstwa Kościołowi, jego instytucjom oraz chrześcijańskiej wizji człowieka, której zagraża dziś często tak zwana kultura dominująca. Zaznaczył, że misja nuncjuszy wypełniana jest w ścisłej współpracy z episkopatami lokalnymi i z natury swojej sprzyja ewangelizacji. Z jednej strony mają oni sprzyjać znajomości nauczania papieskiego i wskazań Stolicy Apostolskiej, z drugiej zaś przedstawiać papieżowi i jego współpracownikom realia Kościołów lokalnych. Ewangelizacji służą także bezpośrednie działania dyplomatów watykańskich, kiedy zapraszani są do poszczególnych diecezji czy udzielają sakry biskupiej. W ten sposób uobecniają Ojca Świętego i jego troskę o cały Kościół.

Kard. Bertone nie zaprzeczył, że misja ta ciągle wymaga udoskonaleń. Z tego powodu Benedykt XVI postanowił wezwać do Rzymu w czerwcu przyszłego roku wszystkich nuncjuszy, delegatów apostolskich i stałych obserwatorów Stolicy Apostolskiej przy organizacjach międzynarodowych. Spotkanie to ma służyć wzajemnej refleksji i nawiązywać będzie do podobnego, zorganizowanego przez bł. Jana Pawła II w roku 2000 z okazji Wielkiego Jubileuszu. Będzie ono okazją do wymiany doświadczeń i pogłębienia sensu misji przedstawicieli papieskich w warunkach współczesnego świata – zapowiedział sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej.

st (KAI) / Watykan

___________________________________________

Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl