W Schönstatt rozpoczęło się dziś Sympozjum Teologiczno-Pastoralne Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, które prowadzi Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji. Bierze w nim udział blisko 100 polskich kapłanów pracujących w Niemczech.

Tematem przewodnim sympozjum jest nowa ewangelizacja w środowiskach polonijnych. W konferencji wprowadzającej bp Grzegorz Ryś powiedział, że „nie można mówić o wierze, samemu jej nie przeżywając, dlatego w czasie tego sympozjum będziemy słuchać kerygmatu, przeżyjemy sakrament pokuty i pojednania, by mieć doświadczenie wiary”. Biskup pokazał również, jak kształtowała się myśl o ewangelizacji na przestrzeni lat od pp. Pawła VI do Franciszka.

Podczas sympozjum członkowie Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji będą dzielić się doświadczeniem posługi ewangelizacyjnej w Polsce i poza jej granicami w ramach Kursów Alpha, Szkół Nowej Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA), Wspólnoty Mężczyzn św. Józefa oraz diakonii ewangelizacji Ruchu Światło-Życie.

Część pierwsza sympozjum – dla kapłanów, potrwa do piątku 28 kwietnia. Część druga – dla osób świeckich odbędzie się w dniach 28-30 kwietnia.