Miłosierdzie to imię Boga” to hasło tegorocznego Święta Patronalnego Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca, które tym razem odbyło się w Lublinie na hali Globus. Święto zostało zorganizowane już po raz piąty i zgromadziło niemal 2,5 tysiąca osób z 84 wspólnot Przyjaciół Oblubieńca z całej Polski i Wielkiej Brytanii. Ks. Krzysztof Kralka SAC – Moderator Generalny rozpoczął uroczyste świętowanie, witając przybyłe wspólnoty wraz z ich pasterzami i odpowiedzialnymi, oraz zaprosił do dziękczynienia za kolejny rok formacyjny i za dar spotkania.

Następnie zgromadzeni wsłuchali się w konferencję, którą wygłosił ksiądz Grzegorz Zakrzewski, pochodzący z diecezji płockiej doktorant teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Nawiązując do biblijnego opisu spotkania Jezusa z Syrofenicjanką (Mt 15, 21-28) zaznaczył, że często nie doświadczamy Bożego miłosierdzia i nie rozumiemy go, ponieważ mamy o nim złe wyobrażenie. „Wątpimy w Boże miłosierdzie, bo spodziewamy się, że Bóg zadziała dokładnie tak, jak my się tego spodziewamy.” Kapłan zachęcił, by na drodze duchowego wzrostu nieustannie zapraszać Chrystusa w te przestrzenie, w których Go jeszcze nie ma, oraz by nie tracić nadziei mimo licznych przeciwności, ale krzyczeć do Boga z wiarą Bartymeusza i wydzierać miłosierdzie Boże z Jego serca. Ksiądz Grzegorz został także uhonorowany statuetką „Przyjaciel Przyjaciół Oblubieńca”, przyznawaną osobom, które nie są członkami Wspólnoty, ale w szczególny sposób zaangażowały się w troskę o jej formację duchową i funkcjonowanie.

Punktem kulminacyjnym była uroczysta Msza święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Mieczysława Cisło, biskupa pomocniczego Archidiecezji Lubelskiej, który wraz z 56 pasterzami wspólnot oraz zaprzyjaźnionymi kapłanami z wielu diecezji dziękował Bogu za sześć lat istnienia wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca oraz prosił o łaskę jej rozwoju. W homilii, nawiązując do liturgicznego wspomnienia św. Barnaby i osoby św. Jana Chrzciciela – patrona Wspólnoty, biskup przypomniał, że Chrystus nigdy nie rezygnuje z człowieka, którego wybrał, ale zawsze pozostaje mu wierny. „Potrzeba złożyć nadzieję w Bogu na wieki, a nie koncentrować się na tym, co przyziemne, bo można się rozczarować i odejść. Wiara jest po to, aby ukochać, przylgnąć do Jezusa całym sercem, całe życie ofiarować Jemu. Taką drogą szli św. Jan Chrzciciel i św. Barnaba, i taka jest droga każdego z nas, ponieważ nie ma większej miłości niż ta, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich”. Na zakończenie biskup zachęcił Przyjaciół Oblubieńca do odważnego dawania świadectwa o Chrystusie: „mniej nauczycieli, a więcej świadków!” – wołał.

Tradycją Święta stało się uroczyste posyłanie nowych odpowiedzialnych za Wspólnotę – pasterzy, administratorów i ich zastępców. Po przerwie obiadowej, która była czasem integracji oraz zacieśniania relacji miedzy wspólnotami, odbyło się Nabożeństwo Posłania, któremu towarzyszyły słowa: „Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał”(Łk 10,1). Cała Wspólnota otoczyła modlitwą 78 nowych odpowiedzialnych, którzy zostali wybrani i posłani do służby wspólnotom lokalnym, parafiom i diecezjom z różnych stron Polski i z Wielkiej Brytanii, by tam umacniać braci i troszczyć się o przekazywanie charyzmatu Przyjaciół Oblubieńca. „Miłość Jezusa przynagla nas, by odpowiadając na Jego pragnienie, uczynić ewangelizację stylem życia, a nie jedynie dodatkiem do niego” – podkreślił w homilii ks. Krzysztof Kralka SAC, który przewodniczył nabożeństwu. Moderator Generalny Wspólnoty przekazał także ikony Jezusa z Przyjacielem 28 wspólnotom, które powstały w minionym roku.

Ostatnim punktem programu było wspólne uwielbienie Boga i modlitwa o uzdrowienie prowadzona przez Radę Generalną Wspólnoty wraz z zespołem Razem za Jezusem. Modlitewne wołanie o doświadczenie Bożego Miłosierdzia było dla wszystkich zgromadzonych umocnieniem na drodze codziennego kroczenia za Bogiem.

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca wpisuje się w nurt nowych wspólnot w Kościele katolickim, które wyrosły z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej. Wspólnota narodziła się w 2010 roku dzięki spotkaniu i współpracy Wspólnoty Charyzmatycznej z Ożarowa Mazowieckiego oraz ks. Krzysztofa Kralki SAC – Dyrektora Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Wspólnota gromadzi katolików wszystkich stanów – świeckich żyjących w małżeństwach lub samotnie, kleryków, braci i siostry konsekrowanych oraz księży – w jedną rzeczywistość, będącą obrazem Ludu Bożego w jego jedności i różnorodności powołań. Jej członkowie mają wspólne pragnienie rozkochiwania ludzi w Jezusie Chrystusie. Osoby należące do Wspólnoty tworzą duchowe i formalne przymierze katolików, którzy pragną odpowiedzieć na nakaz misyjny Jezusa Chrystusa (por. Mk 16, 15-20; Mt 28, 18-20) oraz na wezwanie Kościoła do podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji (por. RM 2-3, 5).

Poprzez formację ewangelizatorów Wspólnota pragnie umacniać Kościół oraz budzić świadomość powszechnego powołania chrześcijan do głoszenia Ewangelii.

Osiemdziesiąt cztery wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca gromadzą ponad 7500 osób, rozważających codziennie Słowo Boże i głoszących Ewangelię.