Świdnica: na 10-lecie diecezji – rekolekcje ewangelizacyjne dla księży

0
2312
O. Antonello Cadeddu

Założyciele Wspólnoty Przymierze Miłosierdzia ojcowie Antonello Cadeddu i Enrique Porcu z Brazylii prowadzą Diecezjalne Rekolekcje Ewangelizacyjne dla księży diecezji świdnickiej. W środę 25 czerwca zakończyła się część dla proboszczów, dzisiaj rozpoczynają się rekolekcje dla wikariuszy. Zorganizowano je podsumowując 10-lecie istnienia diecezji świdnickiej.

Wraz z proboszczami rekolekcje odprawił biskup świdnicki Ignacy Dec. Natomiast biskup pomocniczy Adam Bałabuch będzie uczestnikiem rekolekcji dla wikariuszy.

– Przez pierwsze cztery dni ojcowie Antonello Cadeddu i Enrique Porcu z Brazylii głoszą słowo Boże kapłanom diecezji świdnickiej. 24 i 25 czerwca spotkali się proboszczowie, a kolejne dwa dni są adresowane do wikariuszy parafialnych – wyjaśnia ks. Krzysztof Ora, dyrektor wydziału duszpasterstwa ogólnego świdnickiej kurii, pomysłodawca i koordynator rekolekcji. – Wprawdzie program rekolekcji dla obu grup duchownych jest taki sam, jednak zapewne ojcowie uwzględnią w swym przepowiadaniu specyfikę urzędów, jakie pełnią poszczególni duchowni – dodaje.

Treścią pierwszego rekolekcyjnego dnia były rozważania o miłości Boga Ojca, słabości człowieka i mocy Boga, działającego także w zranieniach i upadkach. – Im jesteście mniejsi, tym Bóg może więcej w was objawiać swoją miłość – mówił o. Enrique Porcu w homilii, nawiązując do postaci św. Jana Chrzciciela i jego misji. Za to drugiego dnia rekolekcjoniści koncentrowali się wokół tematu Ducha Świętego, jego mocy i darów jakie otrzymuje każdy, kto jest otwarty na Jego działanie.

– To wielka odnowa naszego powołania, błogosławiony czas radości i dumy z tego, kim jesteśmy; ciekawe doświadczenia otwartości na Ducha Świętego i prawdy o tym, że jesteśmy powołani do działania w ‘in persona Christi’, nie tylko podczas Eucharystii – mówili proboszczowie uczestniczący w rekolekcjach.

Oprócz konferencji, tłumaczonych z włoskiego (ojcowie z pochodzenia są Włochami) lub portugalskiego (tym językiem mówią Brazylijczycy), rekolektanci brali udział w godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu, godzinnej „pustyni”, czyli milczeniu oraz półgodzinnej modlitwie animowanej przez ojców oraz odprawili Mszę św., której przewodniczył biskup. – Tak było pierwszego dnia, jednak dzisiaj na zakończenie, rekolekcjoniści zaproponowali nam modlitwę o odnowienie daru święceń kapłańskich i połączoną z aktem przebaczenia i pojednania – zaznacza ks. Ora.

W rekolekcjach dla proboszczów wzięli udział nie tylko niemalże wszyscy proboszczowie (jest ich w diecezji świdnickiej 193), ale także księża z innych części Polski – w sumie 220 kapłanów.

W 2013 r. o. Enrico Porcu i o. Antonello Cadeddu poprowadzili rekolekcje ewangelizacyjne dla księży i całej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Założona przez nich oraz misjonarkę Marię Paolę Wspólnota Przymierze Miłosierdzia jest katolickim stowarzyszeniem założonym w 2000 r. w Brazylii. Jego statut przyjął kard. Claudio Hummes w sierpniu 2005 r.

Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Sao Paulo w Brazylii, a wspólnoty i grupy Przymierza Miłosierdzia obecne są w prawie 40 miastach tego kraju. Pierwszy europejski dom misyjny oraz grupa Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia skupiająca Portugalczyków oraz emigrantów z Brazylii i Afryki powstały w Lizbonie w Portugalii. Kolejne, w 2008 r. − we Włoszech, Francji, Belgii i w Polsce.

Rodzina Przymierza Miłosierdzia przyjmuje i jednoczy siły mężczyzn i kobiet żyjących w celibacie i małżeństwie, kapłanów i ludzi świeckich. Jej członkowie wezwani przez Boga na różne sposoby ewangelizują i ufając w moc Ducha Świętego realizują wszelkie dzieła miłosierdzia. Charyzmatem wspólnoty jest przede wszystkim praca z ubogimi i ewangelizacja.

W Polsce wspólnota ma już swoje grupy w Szczecinie, Warszawie, Białymstoku oraz leżących w Wielkopolsce: Buku, Czarnkowie i Wolsztynie.

xrt / Świdnica

 

___________________________________
Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl