Dla środowisk ewangelizacyjnych Jan Paweł II jest ojcem i protektorem niezwykłego dzieła Nowej Ewangelizacji. Przed laty wypowiedział w proroczy sposób słowa tak bardzo aktualne, pomimo wielkiego wysiłku i zaangażowania wielu: “Polska potrzebuje pilnie Nowej Ewangelizacji!”

Dla wielu Wspólnot, Stowarzyszeń, Ruchów kościelnych stał się On inspiratorem dodającym odwagi do niezrażania się niepowodzeniami, niezrozumieniem i angażowania się w głębokie życie duchowe i świadczenie o Jezusie Chrystusie – jedynym Zbawicielu i Panu!

Św. Janie Pawle II – módl się za nami!
Maryjo Gwiazdo Nowej Ewangelizacji – prowadź nas!