Jednym z prelegentów będzie Marcin Zieliński - lider wspólnoty "Głos Pana", Skierniewice.

 Marcin wygłosi dwie prelekcje "Duch Święty w ewangelizacji" oraz "Jak wzrastać w Duchu Świętym":

- Kim jest Duch Święty i jak działa podczas ewangelizacji

- Czy ewangelizacja potrzebuje znaków, cudów i uzdrowień?

- Modlitwa o namaszczenie do ewangelizacji

- Dary duchowe potrzebne dla ewangelizacji

- Jak współpracować z łaską w swoim życiu duchowym?

- Dlaczego w ewangelizacji tak ważna jest świętość życia?

Zapisy i informacje:

https://szkolaewangelizatorow.pl/.../ewangelizacja-w.../