Podczas spotkania dowiesz się:

- Jak formować osoby odpowiedzialne za ewangelizację we wspólnocie?

- Jak pozyskać i angażować ludzi do działania?

- Jak formować następców i liderów?

- Jak pracować z zespołem ewangelizacyjnym?

- Jak umiejętnie zarządzać czasem i delegować zadania w zespole?

- Jak w nowoczesny sposób zarządzać projektami ewangelizacyjnymi?

- Jak rozpoznać i wykorzystać charyzmaty poszczególnych osób w zespole?

Spotkanie poprowadzą: o. dr Wit Chlondowski (Katowice), ks. Artur Potrapeluk (Lublin) i Aneta Golba (Biłgoraj).

Serdecznie zapraszamy!

https://szkolaewangelizatorow.pl/.../zarzadzanie-ludzmi.../