Dokładne hasło i szczegóły nowego programu zostaną przedstawione podczas obrad konferencji Episkopatu Polski i ogłoszone po akceptacji tego gremium.

Program oscyluje wokół wspólnotowości Kościoła, inaczej mówiąc synodalności” - tłumaczył KAI po zakończeniu warszawskich obrad bp Andrzej Czaja. W tym kontekście ważne jest samo rozumienie Kościoła jako wspólnoty, a więc jego soborowa, recepcja takiego nauczania oraz świadomości bycia Kościołem i odpowiedzialności za Kościół. “Centralnym zaś słowem kluczem będzie uczestnictwo” - powiedział przewodniczący Komisji.

Bp Czaja zaznaczył, że po temacie obecnie trwającego roku duszpasterskiego - “Wierzę w Kościół Chrystusowy” - ważne jest uświadomienie całej wspólnocie wiernych, że od dnia chrztu każdy z ochrzczonych ma udział we wspólnocie Kościoła, ale chodzi o to, żeby to był czynny udział i czynne zaangażowanie.

„Trzeba, abyśmy jako pasterze zmienili podejście i chętniej oferowali konkretne formy udziału we wspólnocie Kościoła naszym wiernym świeckim, a z drugiej strony, bardzo ważne jest, żeby wierni chcieli wziąć w tym udział - powiedział bp Czaja. - Ważna jest praktyka spotykania się, słuchania, wymiany myśli, budowania relacji, czyli podstawowa sprawa w budowaniu Kościoła bardziej synodalnego, wspólnotowego” – zaznaczył biskup opolski

Hasłem obecnego roku duszpasterskiego, rozpoczętego w pierwszą niedzielę Adwentu są słowa “Wierzę w Kościół Chrystusowy”. - Musimy więc Kościół oczyszczać z tego wszystkiego co uderza w jedność, w świętość, w powszechność i w apostolskość Kościoła. Jakakolwiek rysa na którymś z tych przymiotów Kościoła sprawia, że zaciemniamy prawdę, że Kościół jest Boży” - tłumaczył bp Andrzej Czaja.

ZA: tk, BP KEP / Warszawa