Redemptoryści, oprócz prowadzenia misji ludowych i rekolekcji parafialnych oraz posługi medialnej, starają się również tym sposobem odpowiedzieć na zachętę papieża Franciszka zawartą w tegorocznym orędziu: „Wielki Post jest czasem łaski, na ile słuchamy Tego, który do nas mówi. A jak do nas przemawia? Przede wszystkim w Słowie Bożym, które Kościół ofiarowuje nam w liturgii: nie pozwólmy, by padło ono w pustkę. Jeśli nie zawsze możemy uczestniczyć we Mszy Świętej, czytajmy czytania biblijne dzień po dniu, także z pomocą internetu”.

W refleksjach przygotowanych przez redemptorystów zaangażowanych w różne rodzaje działalności ewangelizacyjnej znajdujemy zachętę, by po rozważaniu podjąć konkretne postanowienia, motywujące do odnowy życia chrześcijańskiego i więzi ze wspólnotą Kościoła. Te postanowienia mają też prowadzić do konkretnych czynów miłosierdzia, jak czytamy w rozważaniu na rozpoczęcie Wielkiego Postu: „Dziś, kiedy w naszym kontekście geopolitycznym dostrzegamy wiele ofiar tragicznej w skutkach wojny w Ukrainie, wielu naszych rodaków śpieszy z pomocą – pomagając jak tylko potrafią. Kiedy przed kilkunastu dniami przyszła wiadomość o wielu ofiarach trzęsień ziemi w Turcji i Syrii, wielu ludzi otwarło swoje oczy i dostrzegło potrzebę cierpiących sióstr i braci niezależnie od języka, koloru skóry czy wyznawanej wiary”.

Przy rozważaniach na poszczególne dni Wielkiego Postu umieszczone są też odnośniki do archiwum kazań z poprzednich lat znajdujących na portalu kaznodziejskim.

Ponadto na antenie TV Trwam w ramach cyklu „40 dni z modlitwą” emitowane są krótkie filmowe rozważania przygotowane przez o. Pawła Drobota CSsR ze wspólnoty w Warszawie. Są to codzienne refleksje na temat osobistej, świadomej i skutecznej modlitwy.

o. Sylwester Cabała CSsR