Ojciec Święty zaznaczył, że pierwszym z tych darów jest łaska powołania. Bóg przemówił do wędrowców poprzez znak gwiazdy, a to znaczy, że wzywa nas przez nasze najgłębsze pragnienia. Magowie pozwolili się zadziwić nowością gwiazdy i ruszyli w kierunku tego, czego jeszcze nie znali. Wciąż jesteśmy wzywani, aby przekraczać siebie, wychodzić z naszych stref komfortu, podążać wraz z innymi do Boga, zanurzając się w rzeczywistości, takiej jaką ona jest.

Papież: trzeba odróżnić cel życia od pokus w drodze

„Magowie mówią nam następnie o drugim darze: o rozeznaniu. Ponieważ szukają króla, udają się do Jerozolimy, aby porozmawiać z królem Herodem, który jednak jest człowiekiem żądnym władzy i chce ich wykorzystać do wyeliminowania dziecka Mesjasza. Ale Magowie nie są głupi, nie dają się zwieść Herodowi. Potrafią odróżnić cel podróży od pokus, które znajdują po drodze. Mogli pozostać na dworze Heroda, spokojni: nie, oni idą dalej. Opuszczają pałac Heroda i zwracając uwagę na Boże znaki, nie będą już przechodzić obok niego, ale wrócą inną drogą (por. w. 12). Jak ważne jest, by umieć odróżnić cel życia od pokus w drodze! – podkreślił Papież. – Jedną rzeczą jest cel życia, a inną rzeczą są pokusy w drodze. Umieć wyrzec się tego, co uwodzi, ale prowadzi na złą drogę, aby zrozumieć i wybrać drogi Boże! Rozeznanie jest wielkim darem i nigdy nie należy męczyć się proszeniem o niego w modlitwie. Prośmy o tę łaskę! Panie udziel nam zdolności rozeznania dobra od zła, tego co lepsze od tego, co gorsze.“

Ojciec Święty wskazał następnie na kolejny dar otrzymany przez Magów, czyli na niespodziankę. Oni spotykając Boga w ubóstwie pochylili się przed tajemnicą, której nie pojmowali. Przeżywają spotkanie z Nim w zdumieniu, adorując Go: w małości rozpoznali oblicze Boga.

Papież: odnajdujemy Pana w małości

„Po ludzku wszyscy mamy skłonność do szukania wielkości, ale darem jest wiedzieć, jak ją naprawdę znaleźć: wiedzieć, jak znaleźć wielkość w małości, którą Bóg tak kocha. Bo tak właśnie spotyka się Pana: w pokorze, w ciszy, w adoracji, w maluczkich i ubogich – zaznaczył Papież. - Wszyscy jesteśmy powołani – to pierwszy dar: wezwanie – wszyscy jesteśmy powołani przez Jezusa, wszyscy możemy rozeznawać – to drugi dar, rozeznanie - rozeznawać Jego obecność, wszyscy możemy doświadczyć Jego niespodzianek – to trzeci z darów, niespodzianka. Dziś dobrze byłoby przypomnieć sobie te dary: wezwanie, rozeznanie i niespodzianka, które już otrzymaliśmy: przypomnieć sobie, kiedy poczuliśmy w naszym życiu wezwanie Boga; albo kiedy, być może po wielu trudach, udało nam się rozeznać Jego głos; albo znowu niezapomnianą niespodziankę, którą nam sprawił, zaskakując nas.“

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan, za Vatican News