Jak zauważył Ojciec Święty, chodzi tutaj o posłanie do ewangelizacji, której dokonuje się w pełnej wolności osobistej i z szacunkiem dla wolności drugiego, w przeciwieństwie do postawy prozelityzmu. Chrystus zaprasza nas do otwarcia na spotykane osoby. Papież wskazał, iż nasze oczy zostały stworzone do patrzenia w oczy innych, a nie w dół, w mieszczące się w naszych rękach ekrany.

Franciszek podkreślił też, że wezwanie Jezusa jest w liczbie mnogiej. Mamy iść głosić we wspólnocie. I tego właśnie dokonuje Akcja Katolicka. W taki sposób można uczynić wielkie rzeczy oraz wprowadzić więcej pokoju, piękna oraz sprawiedliwości do świata. Na koniec Ojciec Święty zaznaczył również, iż w całym tym trudzie zawsze towarzyszy nam nasz Pan, Jezus Chrystus.

RV/ TM