SESJA 5. 18 lutego 2023 online

1. Co jest celem ewangelizacji?

  • Dlaczego ty i twoja wspólnota potrzebujecie jasno zdefiniowanych celów?
  • Formacja formatorów jako najskuteczniejsza metoda ewangelizacji.
  • Po co istnieje Kościół?

2. Etapy planowania działań: wizja, strategia, cele, zadania i ewaluacja.

  •  Metody planowania działań
  • Dlaczego ewangelizacja potrzebuje analizy rzeczywistości, wizji, strategii, celów i podziału na zadania?
  • Mapa ewangelizacji mojej wspólnoty

3. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Jak tworzyć nowe rzeczywistości w Kościele?Jak rozeznać wolę Boga dla swojej wspólnoty?

  • Jak wizję przekuć na praktykę pomimo przeszkód?
  • Jak pozyskać ludzi i zdobywać zasoby dla ewangelizacji?

4. Warsztaty planowania ewangelizacji dla mojej parafii/wspólnoty

Ćwiczenia w małych grupach

Zapisz się: https://szkolaewangelizatorow.pl/event/wizja-i-strategia-ewangelizacji