Wizja: Kościół Świadomy Celu to praktyczny model działania wspólnot i parafii ukierunkowanych na realny, systematyczny rozwój duchowy oraz owocną ewangelizację niewierzących. Celem szkolenia jest odkrycie biblijnych celów wspólnoty/parafii, aby wokół nich utworzyć skuteczny, uporządkowany proces duchowej i praktycznej formacji uczniów Jezusa i skutecznych ewangelizatorów.

Tematyka spotkań: 1. Biblijne cele wspólnoty/parafii, 2. Struktura wspólnoty wspierająca rozwój duchowy i misję, 3. Sekrety skutecznej ewangelizacji, 4. Sekret formacji duchowej świeckich, 5. Małe grupy jako kluczowy element owocnej wspólnoty, 6. Praktyczne odkrywanie darów do służby.

Terminy: Dwa dopełniające się zjazdy tematyczne: 24-25.02 i 24-25.03 (od piątku 9:00 do soboty 19:00) w Stryszawie (Centrum Wspólnoty Galilea).

Warsztaty w grupach: Kluczowym elementem szkolenia jest praca nad konkretnymi zadaniami w grupach. Wszystkie treści teoretyczne znajdują w czasie tych prac praktyczne odniesienie do rzeczywistości Waszej wspólnoty/parafii. Zasadą szkolenia jest "nauka praktycznego zastosowania". Właśnie dlatego oczekujemy, aby z danej wspólnoty
zapisało się wspólnie kilku liderów.

Zastosowanie we wspólnocie: Szkolenie przedstawia kompleksowy model funkcjonowania wspólnoty ewangelizacyjnej, który wspiera świadomy rozwój duchowy każdego pojedynczego członka wspólnoty ukierunkowany na owocną i skuteczną ewangelizację niewierzących.

Zastosowanie w parafii: Chociaż model Kościół Świadomy Celu w pierwszej kolejności opisuje strukturę i funkcjonowania owocnej, dynamicznej wspólnoty ewangelizacyjnej to jego kluczowe elementy udaje się z powodzeniem zastosować w życiu wspólnoty parafialnej. Przykład owocnego zastosowania modelu KŚC w parafii opisał ks. Michael White w książce "Odbudowana".

Materiały: Każdy uczestnik w cenie warsztatów otrzyma drogą pocztową Podręcznik Uczestnika (do wypełniania podczas wykładów i warsztatów) oraz będzie mógł zakupić książkę Kościół Świadomy Celu.

Warunki zapisu: Warunkiem zapisu jest zgłoszenie przynajmniej 3-5 liderów z danej wspólnoty, parafii, ruchu (wyjątek dla proboszczów, których zachęcamy, aby zgłosili się przynajmniej z drugim duszpasterzem lub świeckim współpracownikiem). Warunkiem uczestnictwa jest deklaracja udziału w całości kursu (brak możliwości dołączenia po rozpoczęciu).

Zapisy: https://forms.gle/MzffPcms99CzDg3n8
o. Krzysztof Czerwionka CR