Misja Pro Publico:

"Pragniemy pokazać Jezusa Chrystusa tym, którzy Go nie znają oraz zanieść im Dobrą Nowinę o zbawieniu tak, aby mogła ich przenikać swoją mocą i doprowadzić do wewnętrznej przemiany. Chcemy też dzielić się doświadczeniem wiary i miłości Jezusa Chrystusa ponieważ poznanie Bożej miłości, a nastepnie dawanie jej świadectwa poprzez służenie w Kościele to wspaniałe powołanie dla każdej świeckiej osoby. 

Zamierzamy również dzielić się dobrymi wiadomościami, dlatego na naszej stronie znajdziesz także aktualne informacje na temat wydarzeń, w których udział polecamy, takich jak koncerty i kursy ewangelizacyjne, projekcje wartościowych filmów, rekolekcje czy pielgrzymk"i.

 http://propublico.org/

Wyjdźmy i szukajmy tych co się źle mają, zapytajmy czego potrzebują i z troską odpowiedzmy na to zaproszenie do bycia bliżej nich. A jeśli ktoś zapyta dlaczego to robimy, tym większa będzie nasza radość mogąc to łatwo wyjaśnić…

Wdzięczni Dobremu Bogu zawierzamy to całe dzieło Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji