Konferencja skierowana jest przede wszystkim do Rektorów, pracowników, duszpasterzy, Sanktuarium, animatorów pielgrzymek, pielgrzymów i wszystkich, którzy w Sanktuaria są zaangażowani na różne sposoby. Rejestracja na stronie dykasterii do 30 września 2023 r.:

http://www.evangelizatio.va/content/pcpne/it/news/II_Incontro_Santuari_2023/Richiesta%20Biglietti.html

Koszt: jednorazowa opłata w wysokości 100 € płatna po akredytacji po przybyciu do Rzymu.

Program:

  czwartek 9 listopada 2023 r.

15.00. Akredytacja

16.00 Modlitwa na rozpoczęcie

16.15 Wprowadzenie

16.30 Modlitwa wstawiennicza

17.00 Powitanie

17.30 Przerwa 18:00 Koncert

  piątek 10 listopada 2023 r.

9.00 Zbiórka przy Ołtarzu Katedry św. Piotra – Bazylika św. Piotra

9.30 Eucharystia pod przewodnictwem J.E. ks. Rino Fisichella

11.30 Modlitwa z muzyką i śpiewem

12.30 Wspólny obiad

16.00 Modlitwa w sztuce

16.45 Modlitwa powszechna

17.30 Przerwa

18.00 Dyskusja z Prelegentami

  sobota 11 listopada 2023 r.

9.00 Sanktuarium ku Jubileuszowi Nadziei

9.45 Świadectwa z całego świata – Modlitwa w międzynarodowych sanktuariach: Irlandia, Nigeria, Korea Południowa i Filipiny

10.30 Przerwa

11.30 Audiencja u Ojca Świętego