W dniu odejścia z tego świata Benedykta XVI, dziękując Bogu za Jego posługę Kościołowi, jesteśmy szczególnie wdzięczni za to, że powołała Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji w 2010 r.

Rok później, 15 październik 2011 r. Papież spotkał się z odpowiedzialnymi kościelnych rzeczywistości Nowej Ewangelizacji w Auli Synodalnej: ok. 400 osób reprezentujących środowiska realizujące Nową Ewangelizację w świecie (150) – poza tym 30 przedstawicieli Konferencji Episkopatów różnych krajów. Byli to przedstawiciele „historycznych ruchów” oraz nowych wspólnot i stowarzyszeń powstałych w ostatnich dziesięcioleciach dla dzieła Nowej Ewangelizacji. Refleksja i wymiana doświadczeń dotyczyła rożnych przestrzeni Nowej Ewangelizacji we współczesnym świecie: kultura, zjawisko migracji, świat komunikacji społecznej, rodzina, liturgia, polityka, duszpasterstwo zwyczajne. Polskę reprezentowało najwięcej, bo aż 32 ososby.  Auli Pawła VI na spotkaniu ogólnym zgromadziło się 8.000 ewangelizatorów.

Przypomnijmy również, że Konferencja Episkopatu Polski, jako pierwsza na swiecie, na wzniosek bp. Piotra Libery, biskupa Płockiego, powołała Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji. 

Foto: episkopat.pl