W tej serii bracia Wit Piotr Chlondowski i Modest Hanak Ofm wspólnie tłumaczą katolickie prawdy wiary. Wiara domaga się zrozumienia i to, co nierozumne nie jest prawdziwie katolickie dlatego zapraszamy do wspólnego zgłębiania depozyty wiary!

https://www.facebook.com/WitChlondowskiOFM/videos/1304448526856470

Źródła tego odcinka są podane w trakcie filmu. Dodatkowo można jeszcze pogłębić temat czytając:

Tertulian, O jednożeństwie X,4: „[Żona] Naprawdę modli się za jego duszę, wypraszając dla niego szczęście wieczne i udział w pierwszym zmartwychwstaniu i składa ofiarę co roku, w dniu jego śmierci [dosłownie: pro anima eius orat et refrigerium interim adpostulat… et offert annuis diebus dormitionis eius)”.

Orygenes (185-254), Homilia o Księdze Jeremiasza 2,3:

"A kim jest ten, kto otrzymuje zbawienie w drugim zmartwychwstaniu? Jest nim ten, kto potrzebuje chrztu ogniem, kiedy przybędzie do owego ognia, a ogień go wypróbuje i znajdzie w nim »drewno, siano i słomę« [1 Kor 3, 12], aby je spalić. Ze względu na to stwierdzenie wczytujmy się usilnie w słowa Pisma, zachowujmy je w sercu i starajmy się żyć wedle nich, abyśmy po odejściu z tego świata mogli być czyści, przygotujmy nasze uczynki na odejście, abyśmy po śmierci zostali zaliczeni w poczet dobrych i osiągnęli zbawienie...”

Cyprian z Kartaginy, List 60,5: „(...) jeśli który z nas za łaską Bożą szybciej uprzedzi drugiego, niechaj i u Pana nasza miłość dalej trwa. Nie przestawajmy naszych braci i siostry polecać miłosierdziu Ojca”.