W dziesiątym odcinku serii Kościół od-Nowa po raz kolejny spotykamy się z dr Magdaleną Jóźwik. Tym razem poruszyliśmy wiele ważnych kwestii dotyczących roli kobiet w Kościele. Pani Magdalena Jóźwik podkreśliła, że kobiety powinny być traktowane na równi z mężczyznami, a ich rola w Kościele powinna zależeć od kompetencji, nie płci. Istnieje potrzeba większej równości, uwzględnienia głosu kobiet i szacunku w przestrzeni kościelnej. To wyzwanie społeczne i kulturowe, które wymaga uwagi. Mamy nadzieję, że nasza dyskusja przyczyni się do większego zrozumienia i przemian w Kościele i społeczeństwie.

Posłuchaj: https://www.youtube.com/watch?v=7rN4zZidtYk

dr Magdalena Jóźwik - doktor nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej, wykładowca w Archidiecezjalnym Centrum Formacji Pastoralnej w Archidiecezji Katowickiej (centrum.katowice.pl). Współpracuje z Wydziałem Teologicznym UŚ, Radiem eM, portalem wiam.pl, portalem "Więź", diecezją gliwicką w ramach zajęć na Kursie Formatora oraz Inicjatywą Missio. Od października 2022 r. członek Zespołu ds. przygotowania wskazań dla formacji stałej prezbiterów przy Komisji ds. Duchowieństwa KEP. Kościół od-nowa to cykl rozmów przygotowanych przy współpracy portalu dominikanie.pl z Zespołem KEP ds. Nowej Ewangelizacji. Wspólnie zrealizowaliśmy projekt przygotowujący Kościół do Roku Jubileuszowego 2025.

W tym cyklu spojrzymy na Kościół od nowa i skonfrontujemy ortodoksyjną naukę Kościoła z wrażliwością i pytaniami współczesności w ważnych kwestiach. W naszych rozmowach skorzystamy z czterech konstytucji Soboru Watykańskiego II, których celem było odnowienie Kościoła. W ten sposób odpowiadamy na apel papieża Franciszka, który zachęca nas wszystkich do przyjrzenia się na nowo nauczaniu Soboru i Magisterium Kościoła z ostatnich dziesięcioleci w ramach przygotowań do nadchodzącego Roku Jubileuszowego 2025.

Za: dominikanie.pl