"Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie:

«Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło

i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. 

Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. 

A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. 

A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko,

co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane"

Łk 2, 15-20