Kard. GrzegorzRyś z Watykanu w słowie skierowanym do 48 dyrektorów Szkół Nowej Ewangelizacji w Polsce odniósł się do 15 rozdziału dziejów Apostolskich. Odnosząc się do treści osbywającego się w Watykanie Synodu, zwrócił uwagę na konieczność Przejście od 'ja' do 'my', rozeznawanie, komplementarność i synodalność. Podkreślił, że  cały lud Boży ma sensus fidei. Stawiał pytania: czy chcemy się zgromadzić razem, czy pozwalamy się prowadzić Duchowi Świętemu. 

Podczas spotkania do grona Szkół Lokalnych SESA została przyjęta szkoła ze Słowacji (obrządku grecko-katolicjkiego), zrodzoną przez SNE św. marka w Stryszawie i Szkołe Ewangelizacji św. Marii Magdaleny w USA (Boston), zrodzoną przez SNE Diecezji Płockiej pw. św. Łukasza Ewangelisty. To 75. Szkoła Ewangelizacji w Polsce.

W spotkaniu wziął udział Bp Piotr Wawrzynek, członek Ekipy Krajowej SESA, biskup pomocniczy legnicki.