W 40. Czuwaniu Odnowy w Duchu św. uczestniczył kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów. Gościem spotkania był pochodzący z Malezji Jude Antoine, świecki misjonarz i ewangelizator z rodziną. Jak podkreślał podczas konferencji każdy z nas otrzymał dar Ducha Świętego i teraz naszą odpowiedzialnością jest jego rozpalenie go w sercu. - Afryka i Azja choć są biedne materialnie to są bogate duchowo. Europa znalazła się w szponach lęku, depresji, uzależnień, bo nie zna mocy Boga, która jest w każdym z nas - zauważył ewangelizator.

Na stronie https://odnowa.org/ organizatorzy zachęcają do reflekcji:

"Jubileusz skłania nas do refleksji: jak dziś wyglądałoby nasze życie bez doświadczenia przemieniającej mocy Ducha Świętego? Jak nasze parafie i rodziny wyglądałyby bez wspólnot Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym? Duch Święty, jak naucza Papież Franciszek, poucza nas, skąd wyruszyć, jakimi drogami podążać i wskazuje nam styl pielgrzymowania. Na końcu tej drogi jest oczywiście zbawienie. Z jednej strony 40 lat ogólnopolskich czuwań jest wielkim dziękczynieniem Bogu, a z drugiej zaproszeniem w nowe, po drogach Kościoła w czasie popandemicznym i po wielkich zmianach społecznych, które potwierdzają najnowsze badania".

Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i na świecie. Osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym zwany także „wylaniem Ducha Świętego” lub „modlitwą odnowienia darów Ducha Świętego”. Nawiązuje on do biblijnej i historycznej Pięćdziesiątnicy. W tym dniu apostołowie otrzymali Ducha Świętego - zostali ochrzczeni w Duchu Świętym, czemu towarzyszyło mówienie językami i przepowiadanie Jezusa z mocą. Z Odnową Ducha Świętego identyfikuje się w Polsce ok. 100 tys. osób.