Do diecezji w całym kraju trafiły materiały pomocne w uroczystej celebracji niedzieli 23 kwietnia. Stowarzyszenie Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II, które jest organizatorem ogólnopolskiej inicjatywy, przypadającej w drugą niedzielę po Wielkanocy, zaproponowało duszpasterzom, aby ryt odczytania Pisma Świętego miał miejsce na początku Mszy św. Celebracja przewiduje odczytanie fragmentów z Ewangelii wg św. Jana, przeplatanych pytaniami do rachunku sumienia.

Zachęca się, aby po odczytaniu fragmentów Ewangelii celebrans odmówił modlitwę otwierającą aspersję, czyli pokropienie ludu Bożego zebranego na liturgii wodą święconą. Jak zwraca uwagę ks. prof. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, akt ten nawiązuje do hasła Tygodnia Biblijnego, w którym są odniesienia do sakramentu chrztu. „Ten ryt przywołuje obrzęd chrztu i moment naszego oczyszczenia. To przez chrzest zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła. Podobnie Słowo Boże, które daje Ducha Świętego, oczyszcza, przemienia i rodzi w nas wiarę” – zaznaczył ks. prof. Witczyk.