Ewangelia w świecie – Orędzie Synodu Biskupów do ludu Bożego

XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne

 

Ewangelia w świecie

Orędzie Synodu Biskupów do ludu Bożego

 

Emblem_Holy_See.svg

Bracia i Siostry!

«Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!» (Rz 1, 7). My biskupi, pochodzący z całego świata, którzy zgromadziliśmy się na zaproszenie Biskupa Rzymu Papieża Benedykta XVI, aby prowadzić rozważania na temat «nowej ewangelizacji dla przekazu wiary chrześcijańskiej», zanim powrócimy do naszych Kościołów partykularnych, pragniemy zwrócić się do was wszystkich, aby wesprzeć i ukierunkować posługę na rzecz Ewangelii w rozmaitych sytuacjach, w jakich dziś przychodzi nam dawać świadectwo.

 

1. Jak Samarytanka u źródła

2. Nowa ewangelizacja

3. Osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem w Kościele

4. Okazje do spotkania z Jezusem a słuchanie Pisma

5. Ewangelizować samych siebie i otworzyć się na nawrócenie

6. Znajdowanie w dzisiejszym świecie nowych sposobności do ewangelizacji

7. Ewangelizacja, rodzina i życie konsekrowane

8. Wspólnota kościelna i liczni pracownicy ewangelizacji

9. Aby młodzi ludzie mogli spotkać Chrystusa

10. Ewangelia w dialogu z kulturą, z doświadczeniem ludzkim oraz z religiami

11. Pamięć o Soborze Watykańskim II i odniesienie do Katechizmu Kościoła Katolickiego w Roku Wiary

12. Kontemplowanie tajemnicy i bycie blisko ubogich

13. Słowo do Kościołów w różnych stronach świata

14. Gwiazda Maryi oświeca pustynię