Evangelii Gaudium – pp. Franciszek

Franciszek

Evangelii Gaudium

Adhortacja Apostolska  o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie

Insigne_Francisci.svg

 

1. Radość Ewangelii napełnia serce oraz całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji. Z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze i odradza radość. W tej adhortacji pragnę zwrócić się do wiernych chrześcijan, aby zaprosić ich do nowego etapu ewangelizacji naznaczonego ową radością i aby ukazać drogi Kościoła w najbliższych latach.

 

WPROWADZENIE

I. Radość, która się odnawia i udziela innym

II. Słodka i pocieszająca radość ewangelizowania

III. Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary

 

ROZDZIAŁ I: MISYJNE PRZEOBRAŻENIE KOŚCIOŁA

I. Kościół „wyruszający w drogę”

II. Duszpasterstwo w nawróceniu

III. Z serca Ewangelii

IV. Misja wpisująca się w ludzkie ograniczenia

V. Matka o otwartym sercu

 

ROZDZIAŁ II: W KRYZYSIE ZAANGAŻOWANIA WSPÓLNOTOWEGO

I. Niektóre wyzwania współczesnego świata

II. Pokusy zaangażowanych w duszpasterstwo

 

ROZDZIAŁ III: GŁOSZENIE EWANGELII

I. Cały Lud Boży głosi Ewangelię

II. Homilia

III. Przygotowanie przepowiadania słowa

IV. Ewangelizacja dla pogłębienia kerygmy

 

ROZDZIAŁ IV: SPOŁECZNY WYMIAR EWANGELIZACJI

I. Wspólnotowe i społeczne reperkusje kerygmy

II. Włączenie społeczne ubogich

III. Dobro wspólne i pokój społeczny

IV. Dialog społeczny jako wkład na rzecz pokoju

 

ROZDZIAŁ VI: EWANGELIZATORZY Z DUCHEM

I. Motywacje do odnowionego zapału misyjnego

II. Maryja, Matka ewangelizacji

 

PRZYPISY