środa, 10 sierpnia, 2022

Poniżej zostały zamieszczone najbardziej istotne dokumenty z punktu widzenia Nowej Ewangelizacji. Wkrótce więcej…

EVANGELII GAUDIUM
LINEAMENTA
ADHORTACJA APOSTOLSKA EVANGELII NUNTIANDI
ENCYKLIKA REDEMPTORIS MISSIO
UBICUMQUE ET SEMPER

Aktualności

Papież o starości: upływ czasu nie jest zagrożeniem, ale obietnicą 

„To, co najlepsze dopiero nadejdzie: to jest orędzie osób wierzących w podeszłym wieku. Niech Bóg da nam wszystkim starość zdolną do...