Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w ostatnich 5 latach (2012-2017). Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji został powołany decyzją 356. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w dniach 14-16 października 2011 roku. Posługuje w 16 osobowym składzie, gdzie przewodniczącym jest bp Grzegorz Ryś.

I. Podjęte działania

 1. Pogłębianie myśli teologicznej związanej z Nową Ewangelizacją. Z inicjatywy Zespołu powstała seria wydawnicza „Seria Nowej Ewangelizacji” i opublikowane zostały w niej poniżej prezentowane publikacje:
 • Porta Fidei – materiały duszpasterskie na Rok Wiary (2012)
 • Nowa Ewangelizacja – kerygmatyczny impuls w Kościele (2012).
 • Wzrastanie Kościoła – narzędzia i sposoby ożywienia wiary w parafii (2013).
 • Odbudowana – czyli jak przebudzić wiernych, dotrzeć do zagubionych i nadać Kościołowi znaczenie (2013).
 • Aparecida – jesteśmy uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa (2014)
 • Parafio obudź się! Wyzwania dla Nowej Ewangelizacji (2014)
 • Nowa Ewangelizacja – konkretne wyzwanie! (2015)
 • Narzędzia Odbudowy. Czyli 75 praktycznych sposobów na lepszą parafię (2015)
 • Przewodnik parafialny po Nowej Ewangelizacji – plan działania w dzieleniu się wiarą (2015)
 • Bóg bogaty w miłosierdzie. 24 godziny dla Pana (2015)
 • Jezus Ewangelizator. Ewangeliczny przewodnik po Nowej Ewangelizacji (2016)
 • Małe grupy świadome celu. Jak tworzyć zdrowe wspólnoty (2016)
 • Miłosierni jak Ojciec. 24 godziny dla Pana (2016)
 • Praca wśród młodzieży oparta na przyjaźni (w przygotowaniu 2017)
 • Miłosierdzia pragnę. 24 godziny dla Pana (w przygotowaniu 2017)

2. Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji (ICE) w ramach Światowych Dni Młodzieży. Powstało ono z inicjatywy Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji i odbywało się po raz pierwszy w historii Światowych Dni Młodzieży. Wzięło w nim udział 1 500 ewangelizatorów z 30 krajów świata, którzy przez cały tydzień poprzedzający ŚDM trwali na modlitwie, przeżywali rekolekcje, jak i podejmowali posługę ewangelizacyjną na pięciu scenach głównych placów Krakowa. Pełnili oni także funkcję wolontariuszy ŚDM, angażując się szczególnie w zabezpieczenie Festiwalu Młodych. Obowiązki gospodarza pełnił bp Grzegorz Ryś. Gośćmi ICE byli: kard. Stanisław Dziwisz (Kraków), kard. Luis Antonio G. Tagle (Filipiny), abp Rino Fisichella (Rzym), abp Ruiz Jose Arenas (Rzym), bp Edward Dajczak (Koszalin), Michelle Moran (Anglia), Donald Turbitt (USA), Albert Galea (Irlandia), o. Gino Henriques (Singapur), Charles Whitehead (Anglia), Ulf Ekman (Szwecja), Alan Wright (USA).

3. Ogólnopolska Szkoła Ewangelizatorów (OSE) (edycja II. 2014-2016) powstała z inicjatywy Zespołu KEP ds. NE jako trzeci stopień formacji do ewangelizacji bezpośredniej. Jej celem jest pogłębianie wiedzy i doświadczenia ewangelizacyjnego oraz współpraca środowisk ewangelizacyjnych z Polski i środowisk polonijnych. W roku 2016 zakończono drugą dwuletnią edycję OSE w gronie 56 absolwentów. W skład wykładowców i gości  wchodzą między innymi: abp Rino Fisichella – Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji (Rzym); bp Grzegorz Ryś (Kraków); bp Edward Dajczak (Koszalin); bp Roman Pindel (Bielsko-Biała); ks. Peter Hocken (Austria); Ulf Ekman (Szwecja); Michelle Moran (Anglia); Jose H. Prado Flores (Meksyk).

4. Działalność Szkół Nowej Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA). Na świecie szkoły SESA powstają od 1980 roku – ich twórcą jest świecki ewangelizator Jose H. Prado Flores z Meksyku. SNE w Polsce powstają od 1992 roku. Aktualnie w Polsce są 42 Szkoły Nowej Ewangelizacji zrzeszone w projekcie SESA. Te szkoły łącznie w roku 2016 przeprowadziły 335 kursów ewangelizacyjno-szkoleniowych dla 12 500 uczestników. Ich aktywność misyjna widoczna jest także w posłudze poza granicami Polski. W minionym roku niektóre z wyżej wymienionych szkół prowadziły działalność ewangelizacyjną w: Dublinie, Rugby, Edynburgu, Birmingham, Hull, Clifton, Manchester, Berlinie, Wiedniu, Ostravsko-Opavska, Kopenhagdze, Malchika (Bułgaria); Nowym Jorku (USA).

5. Działalność Ogólnopolskiego Porozumienia Dyrektorów Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji. Porozumienie zrzesza 32 Szkoły Nowej Ewangelizacji z Polski. Porozumienie wypracowało w swoim gronie dokument Charyzmaty w służbie ewangelizacji. Wytyczne wobec służby charyzmatycznej we wspólnotach z dodatkiem List Iuvenescit Ecclesia do Biskupów Kościoła katolickiego na temat relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła.

6. Fundacja „Porta Fidei” powstała z inicjatywy Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji i jej celem jest wspieranie działań ewangelizacyjnych prowadzonych przez tenże Zespół.

7. Ogólnopolskie Kongresy Nowej Ewangelizacji – które odbyły się w latach 2012, 2013 i 2015 w Kostrzynie nad Odrą, Warszawie i Skrzatuszu.

II. Projekty planowane na najbliższą przyszłość

W programowej pracy Zespołu zaplanowane zostały następujące inicjatywy związane z Nową Ewangelizacją:

 1. Czwarty Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji zaplanowany został w Częstochowie w dniach23-26listopada 2017r. Tematyką Kongresu będzie „Matura” czy inicjacja chrześcijańska? Bierzmowanie w kontekście nawrócenia pastoralnego. Między mistagogią a misją. W ramach Kongresu będzie miała miejsce ewangelizacja środowiska młodych przygotowujących się do sakramentu bierzmowania.
 2. Kongresy Nowej Ewangelizacji w Niemczech cz. I. dla księży 25-27.04.2017r.; cz. II. dla świeckich 28-30.04.2017r.; we Francji 28-30.04.2017r.; w Anglii 15-24.09.2017r.
 3. Ogólnopolska Szkoła Ewangelizatorów im. Jana Pawła II (OSE). Kontynuacja doświadczenia OSE na przestrzeni minionych lat poprzednich dwóch edycji.
 4. Międzynarodowa Platforma Cyfrowa dla Nowej Ewangelizacji. Kontynuowana jest praca nad funkcjonującym projektem Nubes Dei.
 5. Ogólnopolskie spotkanie odpowiedzialnych za Nową Ewangelizację. W dniach 15-16 maja 2017r. w Laskach odbędzie się kolejne ogólnopolskie spotkanie dyrektorów Wydziałów Kurii do spraw Nowej Ewangelizacji. Spotkanie będzie miało charakter roboczy.