Znak: ZNE-s30/08/2017

Czcigodni Księża,
Szanowni Panowie i Panie
Dyrektorzy Wydziałów do spraw Nowej Ewangelizacji,
Odpowiedzialni za Nową Ewangelizację w Zgromadzeniach Zakonnych,
Odpowiedzialni za wspólnoty środowisk ewangelizacyjnych

Zapraszam na piąte ogólnopolskie spotkanie osób odpowiedzialnych za dzieło
Nowej Ewangelizacji z ramienia poszczególnych biskupów diecezjalnych, jak i wyższych
przełożonych zakonnych oraz wspólnot środowisk ewangelizacyjnych.

Spotkanie odbędzie się z inicjatywy Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej
Ewangelizacji pod przewodnictwem bp. Grzegorza Rysia we wtorek 10 października 2017 r.
w Warszawie. Gośćmi spotkania będą m. in. Jose Prado Flores (Guadalajara – Meksyk), br. Marek (Taize – Francja). Bardzo zależy nam na tym spotkaniu, ponieważ dawno nie mieliśmy okazji dzielenia się doświadczeniem z naszej posługi.

Informacje organizacyjne:
Miejsce spotkania:Dom Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej 17/19; 00-246 Warszawa.
Czas trwania: 11.00 – 15.15
Koszt udziału: ofiara dobrowolna (w trakcie spotkania będzie zebrana kolekta na pokrycie kosztów organizacyjnych)
Potwierdzenie udziału do 4 października na adres: biuro@NowaEwangelizacja.org podając imię i nazwisko osoby/osób przyjeżdżających z zaznaczeniem diecezji/zgromadzenia zakonnego/prowincji zakonnej lub wspólnoty którą się reprezentuje.

Plan spotkania
Wtorek 10 października 2017 r.
10.30 – Recepcja
11.00 – Rozpoczęcie obrad V ogólnopolskiego spotkania odpowiedzialnych za Nową Ewangelizację w Polsce
– modlitwa przedpołudniowa
– prezentacje tematów
– dyskusja otwarta na tematy bieżące
13.30 – przerwa kawowo-obiadowa* i konferencja prasowa
(* – obiad we własnym zakresie)
14.30 – c.d. obrad
15.30 – zakończenie spotkania
15.45-16.45 – spotkanie Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji

Tematyka spotkania
1. Ekumeniczna i charyzmatyczna wizja Kościoła, a zarzut „pentakostalizacji” Kościoła
w Polsce.
2. Refleksja nad ekumenicznym wymiarem Nowej Ewangelizacji.
3. Podsumowanie kongresów Nowej Ewangelizacji środowisk polonijnych w Niemczech (25-30 IV 2017 r.) i Francji (28-30 IV 2017 r.).
4. Podsumowanie drugiej edycji Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów (2015-2016) i
zapowiedź edycji trzeciej (2017-2019).
5. Zapowiedź IV Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji 2017.
6. Dzielenie się doświadczeniem z posługi ewangelizacyjnej w poszczególnych środowiskach.

Pytania do gości podczas spotkania
Prosimy o przygotowanie pytań dotyczących poruszanych tematów i przesłanie ich wcześniej na adres biura, ponieważ nasze spotkanie będzie odbywało się w kilku językach i chcielibyśmy je maksymalnie wykorzystać. Pytania zostaną pogrupowane, przetłumaczone i przedstawione naszym gościom celem otrzymania precyzyjnych i wyczerpujących odpowiedzi. Termin nadsyłania pytań: 6 X 2017 r. (piątek).

Z wyrazami szacunku i jedności w dziele Nowej Ewangelizacji.
ks. Artur Godnarski
sekretarz
Zespołu Konferencji Episkopatu Polski
do spraw Nowej Ewangelizacji

Gubin, 31 sierpnia 2017 r.