Zgłoszenie środowiska Nowej Ewangelizacji

Naszym celem jest stworzenie ogólnopolskiej bazy danych wszelkich środowisk Nowej Ewangelizacji i usprawnienie komunikacji pomiędzy nimi. Dane umieszczone na witrynie będą mogły być stale uaktualniane przez osoby odpowiedzialne za zgłoszone środowisko. W tym celu otrzymają unikalny kod dostępu do bazy danych. Publicznie dostępne będą wyłącznie ogólne dane umożliwiające kontakt z konkretnym środowiskiem. Dane personalne będą dostępne wyłączenie za zgodną osób ich dotyczących. Sprawy te regulować będzie opisana na stronie polityka prywatności.
Wypełniany formularz zgłoszeniowy składa się z trzech części na pięciu stronach:
część I – Dane osoby zgłaszającej środowisko Nowej Ewangelizacji
część II – Dane zgłaszanego środowiska
część III. – Dane osób odpowiedzialnych