Środowiska NE

Formularz zgłoszeniowy mogą wypełniać wszelkie środowiska zaangażowane w dzieło Nowej Ewangelizacji, posiadające swoje umocowanie w instytucjach kościelnych, jak i parafie, kurie diecezjalne i zakonne itp.
Osoba zgłaszająca bierze odpowiedzialność za prawdziwość danych, które będą podlegały weryfikacji przez biuro Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji. Po zweryfikowaniu zgłoszenie zostanie umieszczone w oficjalnym wykazie dzieł Nowej Ewangelizacji w Polsce na witrynie www.nowaewangelizacja.org.
Celem takiego działania jest stworzenie ogólnopolskiej bazy danych wszelkich środowisk Nowej Ewangelizacji i usprawnienie komunikacji pomiędzy nimi.
Dane umieszczone na witrynie będą mogły być stale uaktualniane przez osoby odpowiedzialne za zgłoszone środowisko. W tym celu otrzymają unikalny kod dostępu do bazy danych. Publicznie dostępne będą wyłącznie ogólne dane umożliwiające kontakt z konkretnym środowiskiem. Dane personalne będą dostępne wyłączenie za zgodną osób ich dotyczących.