Spawozdanie z I Diecezjalnego Kongresu Nowej Ewangelizacji w Siedlcach

0
1609

Jakiś czas temu zapowiadaliśmy na naszej witrynie zbliżający się Kongres Nowej Ewangelizacji, który miał się odbyć w diecezji siedleckiej. Bardzo cieszymy się z tego, że podczas gdy w Watykanie trwają obrady Synodu poświęconego Nowej Ewangelizacji, lokalne środowiska podejmują odważnie to dzieło. Poniżej publikujemy podsumowanie Kongresu w Siedlcach, nadesłane nam przez organizatorów.
____________________
MW / BZdsNE

Sprawozdanie z I Diecezjalnego Kongresu Nowej Ewangelizacji:

W dniach 11-13 października odbył się w Siedlcach I Diecezjalny Kongres Nowej Ewangelizacji. Rozpoczęła go Eucharystia w katedrze siedleckiej, której przewodniczył biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski. W homilii ksiądz biskup wyjaśnił, jak Rok Wiary może pomóc odnowić więź z Bogiem przez autentyzm i jakość wyznawanej wiary. Zachęcał również, byśmy w Roku Wiary stawiali sobie pytania dotyczące wiary: Czy w moim życiu jest obecny Jezus Chrystus ukrzyżowany? Czy akty pobożności nie zaciemniają mi Jego obrazu? Czy praktyki religijne i przyjmowane sakramenty znajdują odzwierciedlenie w moim życiu? Niech prostota i bogactwo wiary pozwala nam z niej nieustannie korzystać. Pan chce nas wyzwalać, abyśmy mogli Mu służyć bez trwogi, jak śpiewamy w Kantyku Zachariasza. Tym, którzy szczerze i z wiarą proszą, Bóg udzieli Ducha Świętego, by prowadził ich po drogach wiary – mówił Pasterz kościoła siedleckiego.

Na zakończenie Eucharystii biskup posłał ewangelizatorów na ulice i place miasta.

Drugi dzień Kongresu miał wymiar praktyczny, tzn. osoby ze wspólnot ewangelizacyjnych z diecezji siedleckiej w trzech miejscach miasta głosiły Dobrą Nowinę świadectwem życia, śpiewem i modlitwą.

Ks. Tomasz Bieliński ze Wspólnotą Jednego Ducha oraz ks. Michał Chromiński z diakonią ewangelizacji Ruchu Światło Życie, ewangelizowali przy dworcu PKP. Umieszczono tam banery z cytatami z Pisma św. i hasłami skłaniającymi do refleksji. Przy scenie widniał napis: ,,Bóg jest większy od twoich problemów”. Kilkuset ewangelizatorów, miało na sobie koszulki z napisem ,,Jezus daje tobie nowe życie’’. Rozdawali oni mieszkańcom Siedlec baloniki z napisem ,,Bóg cię kocha’’, karteczki z fragmentami Pisma św. i ulotki zapraszające na spotkania wspólnoty oraz katechezy Drogi Neokatechumenalnej.

W centrum miasta na placu gen. Sikorskiego ewangelizowali ks. Jacek Sereda z diakonią ewangelizacji Woda Żywa oraz ks. Sławomir Arseniuk z zespołem ewangelizacyjnym z Łosic. Ze sceny głoszony był kerygmat, krótkie katechezy, a także świadectwa ludzi, którzy dzielili się działaniem Boga w swoim życiu. Podobnie jak w innych miejscach, nie zabrakło śpiewu i modlitwy uwielbienia.

W trzecim miejscu miasta przy dworcu PKS ewangelizowali ks. Leszek Paszkiewicz, ks. Marek Paluszkiewicz i ks. Marcin Todorski ze wspólnotami Drogi Neokatechumenalnej. W indywidualnych rozmowach stawiali pytania dotyczące życia i zapraszali na katechezy do siedleckiej katedry i kościoła św. Teresy. Według ks. Leszka Paszkiewicza w takiej ewangelizacji chodzi o to, żeby „zrobić” pewnego rodzaju pobudkę. – Trochę tańczymy, trochę śpiewamy, trochę „zaczepiamy” ludzi i zapraszamy na katechezy, aby przyszli i posłuchali. Widać, że ludzie są poruszeni, zatrzymują się, pytają. Na takie zaproszenie czeka dzisiaj wielu. Chodzi o to, żeby do każdego dotrzeć z Dobrą Nowiną – mówił.

Ewangelizatorów wspierał swoją obecnością, pasterskim słowem i modlitwą ksiądz biskup Zbigniew.

Trzeci dzień Kongresu miał wymiar formacyjny. Służył podsumowaniu piątkowej ewangelizacji Siedlec, a także pogłębieniu refleksji o tym, czym jest nowa ewangelizacja, jak ją prowadzić i jak się do niej właściwie przygotować.

Zgromadzeni w sali wielofunkcyjnej przy parafii św. Józefa w Siedlcach, przedstawiciele Drogi Neokatechumenalnej, Wspólnoty Jednego Ducha, diakonii ewangelizacji Ruchu Światło Życie, diakonii ewangelizacyjnej młodych z Siedlanowa, zespołu ewangelizacyjnego z Łosic oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży zgodnie podkreślali, że przechodzący ulicami Siedlec ludzie zatrzymywali się, stawiali pytania i zastanawiali się nad swoim życiem. Takiego doświadczenia ewangelizacji potrzebowali również sami ewangelizatorzy. Niektórzy z nich po raz pierwszy uczestniczyli w takim przedsięwzięciu.

Znany rekolekcjonista i publicysta, ks. dr Robert Skrzypczak z Warszawy, przypomniał uczestnikom Kongresu, jak należy rozumieć i realizować nową ewangelizację. W konferencji pt.: „Idea i sens nowej ewangelizacji” mówił m.in.: czym jest ewangelizacja w rozumieniu św. Pawła, ojców Kościoła, Soboru Watykańskiego II, bł. Jana Pawła II i papieża Benedykta XVI. Podkreślił, że cicha apostazja jest ogromnym niebezpieczeństwem. – W najważniejszych momentach swojego życia, człowiek żyje jakby Bóg nie istniał. To w środowiskach katolickich musi budzić troskę. W Janie Pawle II wzbudziło to potrzebę nowej ewangelizacji. My też na co dzień spotykamy się z oporem mentalnym, przed wdrożeniem w życie nowej ewangelizacji. Nie jest ona czymś nowym, ale posiłkuje się nowymi metodami i środkami w głoszeniu tej samej i niezmiennej Ewangelii – mówił prelegent.

Jego zdaniem, ewangelizacja chroni przed powierzchowną religijnością. – Dzisiaj bycie chrześcijaninem, to sprawa osobistej decyzji i wyboru. Kard. Wojtyła przemawiając podczas Soboru Watykańskiego II, mówił o potrzebie katechumenatu oraz o istotnej roli sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, a papież Benedykt XVI zwraca uwagę, że wielu chrześcijan egzystuje dzisiaj na etapie katechumena. – Trzeba to uwzględnić w naszym przepowiadaniu, duszpasterstwie i ewangelizacji. Pomaga nam w tym również właściwie rozumienie jej czterech wymiarów: misyjnego, profetycznego, liturgicznego i duszpasterskiego – podkreślił ks. Skrzypczak.

– Ewangelizacja uczy nas postawy tracenia, aby potem pozyskać wszystko – mówił z kolei w wygłoszonej katechezie biskup siedlecki. Jego zdaniem ewangelizacja to nie działanie w „rękawiczkach”, zza biurka, za pomocą firm i instytucji. Ewangelizacja jest dawaniem świadectwa – podkreślił. „Ewangelizacja polega na tym, żeby wytrącić człowieka z fałszywego toru, którym podąża przez życie”, a „podstawowym elementem ewangelizacji jest potrzeba przewrotu”.

Na zakończenie trzeciego i ostatniego dnia Kongresu Nowej Ewangelizacji odbyła się prezentacja wspólnot ewangelizacyjnych działających na terenie diecezji siedleckiej oraz podejmowanych przez nie inicjatyw ewangelizacyjnych. I Diecezjalny Kongres Nowej Ewangelizacji zakończyła wspólna agapa.

Podczas trzech dni Kongresu mogliśmy namacalnie doświadczyć:

  • Mocy Ducha Świętego, który jest głównym sprawcą ewangelizacji.
  • Jedności urzędu i charyzmatu – wyszliśmy na ulicę z Ewangelią w sercu i na ustach, razem – księża i świeccy – w jedności z naszym biskupem i posłani przez niego.
  • Jedności z Kościołem Powszechnym i z Ojcem Świętym oraz z Kościołem w Polsce przez to, że rozpoczęliśmy nasz Kongres w dniu otwarcia Roku Wiary. Ponadto Kongres wpisał się w obchody Dnia Papieskiego przeżywanego w naszej Ojczyźnie w tym roku 14 października. Byliśmy też w łączności z Zespołem ds. Nowej Ewangelizacji przy KEP i na ich stronie internetowej została umieszczona informacja o naszym Kongresie.
  • Jedności z naszym biskupem, który cały czas był z nami, wspierał nas swoją modlitwą i pasterskim słowem. Jeden z ewangelizatorów słusznie zauważył: „Dzięki temu, że ksiądz biskup jest z nami, że stoi za nami kuria, przekonuję się, że ewangelizacja nie jest jakimś hobby jednego księdza czy grupy zapalonych osób, ale misją całego Kościoła”.
  • Jedności między nami, gdyż mogliśmy wspólnie słuchać Słowa Bożego, celebrować liturgię, przeżywać komunię i dzielić się wiarą z innymi.

Motywem naszego działania nie był żaden interes czy chęć zwrócenia uwagi na siebie. Przyświecały nam słowa z Dziejów Apostolskich, które wybraliśmy na hasło I Diecezjalnego Kongresu Nowej Ewangelizacji: „My nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4,20). Podczas Kongresu pragnęliśmy uczynić wszystko, aby Jezus Chrystus był poznany, pokochany i wywyższony w sercach ochrzczonych, którzy zapomnieli, co znaczy żyć mocą wiary w Niego.

ks. Mateusz Czubak