Skrzatusz: spotkanie nt. III Kongresu Nowej Ewangelizacji

0
2072

„Jak głosić nadzieję tym, którzy jej nie mają?” – takie pytanie w pierwszym dniu spotkania Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP postawił biskup koszalińsko-kołobrzeski Edward Dajczak. Robocze spotkanie Zespołu w dn. 30-31 marca w całości było poświęcone przygotowaniom do III Kongresu Nowej Ewangelizacji, który pod koniec maja odbędzie się w Skrzatuszu koło Piły. Tematem spotkania będzie ewangelizacja w środowiskach wiejskich.

Spotkanie Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP było w całości poświęcone III Kongresowi Nowej Ewangelizacji. Członkowie zespołu ustalili wszystkie kwestie organizacyjno-logistyczne.

Miejsce Kongresu zostało wybrane przez Zespół ze względu na tematykę tegorocznego spotkania ewangelizacyjnego „Skarb w roli”, poświęconego ewangelizacji w środowisku wiejskim.

Spotkanie kongresowe jest zaadresowane do wszystkich, którym na sercu leży ewangelizacja wsi, w szczególności do duszpasterzy i członków rad parafialnych, świeckich liderów różnych podmiotów funkcjonujących w środowisku wiejskim, takich jak Ochotnicza Straż Pożarna, Koła Gospodyń Wiejskich, Zespoły Folklorystyczne, Zespoły Sportowe, Kółka Rolnicze, Rady Sołeckie. Ponadto, do udziału w kongresie są również zaproszone wspólnoty i środowiska Nowej Ewangelizacji, osoby życia konsekrowanego, kustosze sanktuariów.

Zadania, które stawiają sobie organizatorzy Kongresu, to podjęcie refleksji pastoralnej na temat specyfiki wyzwań związanych z ewangelizacją środowisk wiejskich, prezentacja narzędzi służących tej ewangelizacji, ukazanie podmiotów mogących podjąć ewangelizację w środowiskach wiejskich, integracja środowiska osób zajmujących się nową ewangelizacją oraz formacją ewangelizatorów i doświadczenie osobistego spotkania z Chrystusem (wymiar rekolekcyjny).

Organizatorem Kongresu jest Zespół ds. Nowej Ewangelizacji KEP wraz z Fundacją Porta Fidei, a Gospodarzem Kongresu diecezja koszalińsko-kołobrzeska ze swoim pasterzem bp. Edwardem Dajczakiem.

W III Kongresie Nowej Ewangelizacji udział weźmie m.in. Prymas Polski abp Wojciech Polak i bp Wiesław Śmigiel, a rekolekcje poprowadzi ks. Krzysztof Wons. Wykłady dotyczące religijności, pobożności i duchowości ludowej oraz duchowości maryjnej w Nowej Ewangelizacji i parafiom wiejskim jako wspólnocie wspólnot poprowadzą dr Monika Waluś, bp Grzegorz Ryś i bp Edward Dajczak.

Odbędą się także warsztaty tematyczne, w tym m.in. warsztat poświęcony nowym technologiom służącym ewangelizacji wsi. Uczestnicy kongresu wezmą też udział w ewangelizacji od domu do domu mieszkańców 12 okolicznych wiosek. Kongres zakończy się festynem parafialnym z udziałem zespołu ludowego Trebunie Tutki.

Formularz zgłoszeniowy na kongres znajduje się na stronie internetowej nowaewangelizacja.org. Zapisy trwają do 10 maja 2015 r.

mmp / Skrzatusz

___________________________________
Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl