Siedlce: I Diecezjalny Kongres Nowej Ewangelizacji na rozpoczęcie Roku Wiary

0
1644

I Diecezjalny Kongres Nowej Ewangelizacji rozpocznie się 11 października w Siedlcach. Trzydniowe wydarzenie wpisuje się w inaugurację Roku Wiary w diecezji siedleckiej oraz obchody Dnia Papieskiego. W programie kongresu znajdzie się m.in.: ewangelizacja na ulicach miasta.

Jako hasło wybrano słowa z Dziejów Apostolskich: „My nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4,20). – Będziemy dzielić się doświadczeniem spotkania z Chrystusem z tymi, których spotkamy na naszej drodze – zapowiada ks. Mateusz Czubak, diecezjalny koordynator ds. nowej ewangelizacji. Jego zdaniem, I Diecezjalny Kongres Nowej Ewangelizacji to „wielki dar i wezwanie do tego, byśmy na nowo doświadczyli mocy Ewangelii”

Pierwszy dzień kongresu rozpocznie o godzinie 19.00 w katedrze siedleckiej Eucharystia pod przewodnictwem biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego. Na zakończenie mszy św., inaugurującej jednocześnie w diecezji siedleckiej Rok Wiary, bp Kiernikowski pośle ewangelizatorów na ewangelizację Siedlec.

Drugi dzień kongresu będzie miał wymiar praktyczny, tzn. ewangelizatorzy dzielić się będą swoim doświadczeniem spotkania z Chrystusem z tymi, których spotkają. Wspólnoty ewangelizacyjne z diecezji siedleckiej będą w trzech miejscach miasta głosić Dobra Nowinę świadectwem życia, śpiewem i modlitwą. Wybrano trzy punkty: przy dworcu PKP (gdzie będzie ks. Tomasz Bieliński ze Wspólnotą Jednego Ducha i ks. Michał Chromiński z diakonią ewangelizacji Ruchu Światło Życie) , przy dworcu PKS (tam będzie ks. Leszek Paszkiewicz ze Wspólnotą Drogi Neokatechumenalnej) i na Placu Gen. Sikorskiego (ks. Jacek Wereda z diakonią ewangelizacji i ks. Sławomir Arseniak z zespołem ewangelizacyjnym). Ewangelizacja Siedlec odbędzie się w piątek 12 października w godzinach 14.00-18.00.

Trzeci dzień kongresu będzie miał wymiar formacyjny. Ta część odbędzie się w sali wielofunkcyjnej przy parafii św. Józefa. W tym dniu zaplanowano świadectwa ewangelizatorów. – Będziemy chcieli się wzajemnie ubogacić świadectwami tych, którzy podjęli się ewangelizacji Siedlec – mówi ks. Czubak. Następnie zaplanowano wykład ks. dr. Roberta Skrzypczaka na temat „Idea i sens nowej ewangelizacji” oraz katechezę biskupa siedleckiego. Na koniec zostaną zaprezentowane wspólnoty ewangelizacyjne funkcjonujące w diecezji siedleckiej oraz ich inicjatywy związane z ewangelizacją. Wystąpią przedstawiciele Drogi Neokatechumenalnej, Wspólnoty Jednego Ducha, Diakonii ewangelizacji Ruchu Światło Życie, Diakonii ewangelizacyjnej młodych z Siedlanowa. Mowa będzie także o ewangelizacji przez muzykę oraz inicjatywach ewangelizacyjnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Diecezjalny koordynator ds. nowej ewangelizacji jest przekonany, że podczas kongresu jego uczestnicy będą mogli doświadczyć: mocy Ducha Świętego, który jest głównym sprawcą ewangelizacji, jedności urzędu i charyzmatu – księża i świeccy wyjdą razem na ulicę z Ewangelią, w jedności z biskupem i posłani przez niego, jedności z Kościołem Powszechnym i z Ojcem Świętym oraz z Kościołem w Polsce przez to, że Kongres rozpoczyna się w dniu otwarcia Roku Wiary.

W diecezji siedleckiej wydarzenie to wpisuje się także w obchody Dnia Papieskiego.

– Motywem naszego działania nie jest żaden interes czy chęć zwrócenia uwagi na siebie. Pragniemy uczynić wszystko, aby Jezus Chrystus był poznany, pokochany i wywyższony w sercach ochrzczonych, którzy zapomnieli, co znaczy żyć mocą wiary w Niego – mówi ks. diecezjalny koordynator ds. nowej ewangelizacji.

Wydarzenia związane z Kongresem będzie transmitować Katolickie Radio Podlasie – diecezjalna rozgłośnia radiowa.

el / Siedlce

__________________________________________

Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl