W dniach 13-15 listopada odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu “Siedem Aniołów”, który od dwóch lat łączy środowiska religijne, artystyczne i twórcze z całej Polski. Przedsięwzięcie to jest oddolna inicjatywą i odpowiedzią na zaproszenie papieża Franciszka do refleksji nad otaczającym nas światem. “Przekonani o tym, że przezwyciężenie kryzysu ekologicznego jest możliwe tylko poprzez przemianę naszych serc, spotkaliśmy się, by wspólnie rozmawiać o tym, jak żyć w zgodzie ze światem stworzonym przez Boga z Miłości” – mówi br. Cordian OFM – jeden z koordynatorów projektu.

W lipcu 2014 po raz pierwszy wyszła na ulice kolorowa anielska karawana, by wspólnie animować i ewangelizować mieszkańców wiosek województwa kujawsko-pomorskiego śpiewem, modlitwą, tańcem i przez pokazy ognia.  W tym roku zaczynamy trochę wcześniej. Ruszamy pełną parą w Toruniu już w listopadzie, by w naszych środowiskach wspólnie tworzyć i pracować, a w lipcu odpowiednio przygotowani dotrzeć do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży. Trzy dni warsztatów, burzy mózgów, rozmów i modlitwy otworzyły nasze serca i głowy na potrzeby otaczającego nas świata. Wczytując się w encyklikę na różnych płaszczyznach zastanawialiśmy się nad tym, jak nie szukać tego, co dzieli ludzi, ale budować przestrzeń zaufania na różnych płaszczyznach życia, jak mówić, mieszkać, jeść i żyć. Poruszyły nas myśli Papieża Franciszka o „misterium, które trzeba podziwiać w liściu, w ścieżce, w rosie, w twarzy ubogiego”.

Na pierwsze spotkanie przyjechało wiele grup z całej Polski, m.in. przedstawiciele Żywej Pracowni z Krakowa, MiserArt z Wrocławia, Franciszkańskiego Ruchu Apostolskiego, wolontariatu Pozytywnie Nakręceni z Bydgoszczy, stowarzyszenia Wędka z Torunia, artystów z teatrów Wena z Nowego Miasta Lubawskiego oraz Santo Fuego z Pakości. Przyjechali również rodzice z dziećmi oraz wiele pojedynczych osób, które chcą zaangażować się w projekt. Towarzyszy nam przekonanie, że choć wszyscy jesteśmy niestabilni i różni, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, to zebraliśmy się wspólnie, żeby zrobić coś dobrego.

Celem spotkania jest stworzenie wielkiego dzieła jeżdżąco-grająco-śpiewającego, czyli orszaku prezentującego spektakl z wykorzystaniem ognia, zaprojektowanych właśnie wehikułów i maszyn, np. pojazdu Trinitas, czyli poruszanej siłą woli i mięśni trzech rowerzystów platformy, na której będą tańczyć i grać aktorzy. Mamy wiele pomysłów i dużo radości z tego, że możemy je razem realizować. Nie wszystko zostało jeszcze dookreślone, ale pierwsze spotkanie w Toruniu traktujemy jako niezwykle obiecujący początek. Jednocześnie zachęcamy wszystkich, którym tematyka ekologii jest bliska, by włączyli się w nasz projekt. By  przemiana, do której nawołuje Papież realnie się dokonała, potrzeba wielu twórczych ludzi.

Przed nami jeszcze kolejne spotkania w Toruniu i Krakowie. Wędrówka Siedmiu Aniołów w ramach  Światowych Dni Młodzieży będzie więc uwieńczeniem wcześniejszej pracy oraz świętowaniem: przez dziesięć dni, od 21 do 31 lipca, wraz z grupami artystów i działaczy, z młodzieżą zaangażowaną we franciszkańskie i dominikańskie wspólnoty dzielić się będziemy swoimi talentami i radością spotkania. Projekt ma charakter ewangelizacyjny – do południa pragniemy przeżywać w naszej grupie rekolekcje, popołudniami natomiast tworzyć miejsce dla indywidualnych spotkań, rozmów i warsztatów. Codziennie wieczorem odbędzie się pokaz etiudy teatralnej reżyserowanej przez Mary Sadowską, obrazującej kolejny dzień biblijnego stworzenia. Chcemy się wspólnie modlić, celebrować Eucharystię, rozmawiać, a także otwierać się na grupy, które sytuują się gdzieś na marginesie Kościoła – niech ta wędrówka będzie miejscem dialogu pomiędzy wierzącymi a ludźmi, którzy nie chcą, aby ich nawracano, ale dla których pytanie o Boga nie jest obojętne. Wszystko to dokona się w duchu encykliki Papieża Laudato Si’. W tym sensie Franciszek jest już wśród nas obecny – jego przesłanie jest dla nas inspiracją do działania.

Wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o projekcie “Siedem Aniołów” lub wziąć w nim udział, prosimy o kontakt z br. Cordianem OFM pod numerem tel: 512 833 638.