Konieczność opuszczenia rodzinnego domu, dojrzewanie do odpowiedzialności i wreszcie odkrywanie Boga jako Ojca – to droga, do której zaproszeni zostali uczestnicy tegorocznej Golgoty Młodych.

“Spojrzenie w głąb siebie to konfrontacja. Proces dojrzewania to początek życia pełnią życia, w wolności i miłości” – mówił na tegorocznym otwarciu Golgoty Młodych br. Wojciech Głowacki – “Słowo z ostatniej niedzieli, z pierwszego dnia tygodnia, będzie towarzyszyło nam na całej Golgocie. Mówi o tym, że rozłam jest potrzebny do zobaczenia prawdy, do stanięcia w świetle, do stania się osobą pełną wolności w sercu. Jest to bardzo trudny proces zarówno dla dzieci jak i rodziców, dlatego będziemy zastanawiać się jak stać się wolnym, jednocześnie zachowując czwarte przykazanie ‘czcij ojca swego i matkę swoją’”.

Golgota Młodych odbywa się już trzynasty raz, gromadząc uczestników z całej Polski. Konferencje w trakcie spotkania głosi br. Wojciech Głowacki, biblista i gwardian wspólnoty w Spello koło Asyżu. Gośćmi spotkania będą również Marcin i Monika Gomułkowie (Początek Wieczności) i projekt Ubogacona czyli małżeństwo Mariusza i Katarzyny Marcinkowskich. Uwieńczeniem każdego dnia jest wieczorne nabożeństwa, które prowadzą bracia. Spotkanie zakończy się w poniedziałek 26 sierpnia.

___________________

Źródło: www.kapucyni.pl