W niedzielę w podtarnowskich Gosławicach zakończył się pierwszy, trzydniowy moduł, Diecezjalnego Seminarium Ewangelizatorów Nowych – SEMEN, zatytułowany „Kerygmat i Nowa Ewangelizacja”. Wydarzenie organizowane jest przez Wydział ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

„Seminarium adresowane jest do każdego, kto pragnie doświadczeniem wiary we wspólnocie dzielić się z innymi. Doświadczenie Boga, to – jak napisał papież Benedykt XVI – doświadczenie miłości. Jest więc ono przekazywalne we wspólnocie. Na pierwszym module SEMEN zastanawialiśmy się, jak w sposób praktyczny i twórczy to doświadczenie oddać. Spodobało się bowiem Bogu przez banalne „głupstwo głoszenia słowa zbawić ludzi”, a zaprosił On do tego każdego wierzącego. Jak zgodzili się wszyscy uczestnicy SEMEN, ważne jest zatem świadectwo osobistego życia z Bogiem na co dzień. To świadectwo – jak napisał bł. Paweł VI – jest pierwsze w ewangelizacji. Potem jest dialog. Zgłębialiśmy również to, jak uczyć innych, jak w praktyczny sposób dawać owo świadectwo wierze, a także w jaki sposób nawiązywać ewangelizacyjny dialog ze współczesnym człowiekiem. Uczyliśmy się też jak rozpoznawać i zastosować adekwatną wizję ewangelizacji, a także właściwy model duszpasterstwa w danej parafii.” – mówi ks. Artur Ważny, dyrektor Wydziału ds. Nowe Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.