Sala na Górze: “Będziesz człowiekiem. O tym jak cię widzi Bóg”

0
1298

W najbliższy czwartek, 5 lutego, w Bazylice Mariackiej pierwsza lutowa katecheza z cyklu “Będziesz człowiekiem. O tym jak widzi cię Bóg”. Tym razem temat “Wspólnota”.

„Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2,42)

Bóg wezwał nas do życia we wspólnocie. Jesteśmy sobie potrzebni, nie tylko by zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, jak głód czy ciepło, ale też by razem się modlić, wymieniać myślami i dzielić wrażeniami. Jednocześnie „gra zespołowa” to również trudność chodzenia na kompromisy i odpowiedzialność za innych. Czy samowystarczalność nie byłaby prostsza?

O życiu wspólnotowym opowie ks. dr hab. Jacek Kempa – prezbiter archidiecezji katowickiej, specjalista w zakresie teologii dogmatycznej, pracujący na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie pełni funkcję prodziekana ds. nauki. Zaangażowany w prace II Synodu Archidiecezji Katowickiej jako Przewodniczący Zespołu Teologicznego.

Zapraszamy:

18:30 Eucharystia (z relikwiami św. Jana Pawła II)

19:15 katecheza
20:00 dyskusja


Sala na Górze
www.salanagorze.pl

Szukaj nas także na facebooku!