Robert Kościuszko rzecznik Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji ICE2016 zapowiada gości specjalnych, ewangelizatorów z pierwszej linii frontu, którzy w ICE dzielą się doświadczeniem posługi w różnych częściach świata i swoim osobistym spotkaniem z Jezusem.