Rozpoczynamy nabór do III edycji Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów (OSE), która odbędzie się w Krakowie w latach 2017-2019.

Zapisz się

Czym jest OSE?

Ogólnopolska Szkoła Ewangelizatorów jest projektem ogólno-kościelnym powstałym z inicjatywy Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji.

Patronem Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów jest św. Jan Paweł II – inicjator Nowej Ewangelizacji.

 

Założenia i cele

Podstawowym założeniem OSE jest formowanie do Nowej Ewangelizacji osób odpowiedzialnych za koordynowanie projektów ewangelizacyjnych na poziomie ogólnopolskim, diecezjalnym, parafialnym czy wspólnotowym.

Projekt ten ma za zadanie zapewnienie ciągłości rozwoju myśli i doświadczenia w przestrzeni ewangelizacji, jak i wzajemne ubogacanie poszczególnych programów ewangelizacyjnych realizowanych przez zróżnicowane grupy, ruchy i stowarzyszenia kościelne, tak, by potrafiły ze sobą współpracować i widziały swoją różnorodność jako wzajemnie uzupełniające się bogactwo Kościoła.

OSE dostarcza nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych zdolności ewangelizacyjnych, które uczestnicy zdobywają w czasie zajęć warsztatowych, a także podczas ewangelizacji bezpośredniej, kończącej każdy moduł.

 

Wykładowcy

Wśród wykładowców OSE są ewangelizatorzy z wieloletnim doświadczeniem posługi w różnych krajach:

– abp Rino Fisichella – Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji

– abp Jose Octavio Ruiz Arenas – Sekretarz Papieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji

– bp Grzegorz Ryś– Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji

– bp Edward Dajczak (Koszalin)

– bp Andrzej Czaja (Opole)

– bp Roman Pindel (Bielsko-Biała)

– ś.p. Ks. Peter Hocken (Austria) (1932-2017)

– Ks. Michael White (USA)

– Brian Crook (USA)

– Jose H. Prado Flores (Meksyk)

– Angela Chineze (Brazylia)

– Michelle Moran (Anglia)

– Krystyna Sobczyk (Kraków)

– Ulf Ekman (Szwecja)

– John Jonatan Paul (Malezja)

– Sławomir Hinc (Poznań)

– Ks. Jan Miczyński (Lublin)

– O. Krzysztof Czerwionka CR (Stryszawa)

– O. Paweł Drobot CSsR (Kraków)

– O. Michał Zamkowsky CSsR (Słowacja)

– Ks. Michał Dąbrówka (Tarnów)

– Ks. Remigiusz Recław SI (Łódź)

– Krzysztof Najdowski (Poznań) – dyrektor

– Antoni Tompolski (Kraków) – dyrektor Alpha Polska

Terminy i tematy

Moduł Termin Temat
I 15-20 października 2017r. Kerygmat i Nowa Ewangelizacja
II 22-27 kwietnia 2018r. Duch Święty i Kościół- dynamika Nowej Ewangelizacji
III 14-19 października 2018r. Drogi doświadczenia Boga – duchowość Nowej Ewangelizacji
IV 12-17 maja 2019r. Idźcie i czyńcie uczniów – obszary i metody Nowej Ewangelizacji

 

Koszty

Biorąc pod uwagę, że całość przedsięwzięcia nie jest dofinansowywana przez żadną instytucję, finanse na funkcjonowanie Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów pochodzą z opłat uczestników. Koszt udziału w trzeciej edycji wynosi 3200zł (4 moduły po 800zł.). Na koszt składają się: opłata za korzystanie z ośrodka; zamieszkanie i pełne wyżywienie uczestników i prowadzących zajęcia; zwrot kosztów podróży oraz honorarium dla wykładowców i prowadzących warsztaty; obsługę biura OSE i materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

Jak się zapisać?

Zgłoszenia dokonuje się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na witrynie www.NowaEwangelizacja.org łącznie z akceptacją Regulaminu OSE do dnia 10 września 2017r.

Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia do grona uczestników OSE i wpłaceniu 50% zaliczki do 10 września na wskazane konto, uczestnik podpisuje umowę lojalnościową zobowiązującą do pełnego udziału (od niedzieli wieczór do piątku popołudniu) w całości edycji OSE (cztery moduły). Pozostałą część należności należy uiścić do 10 września kolejnego roku.

ZAPISZ SIĘ

Artur Godnarski – koordynator OSE