Rusza spis rzeczywistości ewangelizacyjnych.

1
1552
Warszawa 23.01.2012

Zespół ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, zaprasza wszystkie rzeczywistości kościelne: grupy, ruchy, stowarzyszenia i środowiska podejmujące dzieło Nowej Ewangelizacji do zgłoszenia swojej działalności poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na witrynie www.NowaEwangelizacja.org do dnia 20 lutego 2012 roku. Powstanie ogólnopolskiej bazy danych ma służyć usprawnieniu koordynacji działań i przekazywaniu informacji związanych z Nową Ewangelizacją.
+ Bp Grzegorz Ryś
Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji

1 KOMENTARZ

  1. Ewangelizujemy ponad 10 lat i mamy nadzieję na wymianę informacji i doświadczeń oraz na wypracowanie ujednoliconych zasad ewangelizacji wg dyscypliny kościelnej, by można było współpracować z innymi ruchami i wspólnotami w duchu Kościoła katolickiego, a nie „wolnej amerykanki”.

Comments are closed.