W dniach 12-14.03 Fundacja Radość Ewangelii organizuje rekolekcje online pod tytułem: “Ku pełni życia przez doświadczenie ojcostwa”.

Każdy człowiek ma ojca i matkę. Ich obecność, zachowania i postawy, mają bardzo duży wpływ na odkrywanie tożsamości każdego z nas. Dobrze jest, jeśli ten przekazywany wzorzec jest bliski obrazowi Stwórcy, bo wtedy jesteśmy blisko Prawdy. Dużo trudniej, gdy z różnych przyczyn, ten obraz i wzór jest raniący lub go wcale nie ma.

Jak zatem człowiek może odkryć swoją tożsamość? Jak przeżywać swoje powołanie do ojcostwa i macierzyństwa skoro nie zawsze nasze wzorce są budujące i dające wolność? Co oznacza być córką, synem?

Te i inne pytania będą towarzyszyły rozważaniom podczas  rekolekcji.

Tematami rozważań będą m.in:

  • obraz ojca a tożsamość człowieka,
  • charyzmat ojcostwa i macierzyństwa – powołanie każdego człowieka,
  • dzieci z urodzenia czy synowie i córki z wyboru, 
  • ratunek dla kruchej rodziny,
  • cechy ojcowskiego serca – wzór świętego Józefa.

Będzie to czas na konferencje, warsztaty, modlitwę. Zapraszamy.

Zapisy: https://radoscewangelii.pl/zapisy2/

_____________________

Źródło: radoscewangelii.pl