Rekolekcje ignacjańskie przez radio

0
1000

Dziękujemy za przesyłane do naszego biura informacje o ewangelizacyjnych inicjatywach, jakie podejmujecie. Dziś przedstawiamy propozycję Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego.

____________________

BZdsNE

 

W roku 2012 rekolekcje radiowe w Warszawie przebiegały pod hasłem „Bóg działa bez rozgłosu”. W rozmowach rekolekcyjnych uczestniczyło ok. 150 osób, natomiast słuchało rozważań znacznie więcej osób. W tym roku rekolekcje w Warszawie odbędą się pod hasłem “Wiara wymaga decyzji”. Rekolekcje na falach Radia Warszawa (106,2 FM) planujemy w okresie od 12.05.2013 do 09.06.2013. Spotkania osób towarzyszących z rekolektantami odbywać się będą jak co roku w parafii św. Andrzeja Boboli w Warszawie. Rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym trwają 4 tygodnie. Od uczestników rekolekcji wymaga to sporej mobilizacji, bo trzeba znaleźć czas na codzienne spotkanie ze Słowem Bożym (wysłuchać przez radio tekstu z Pisma Świętego wraz z wprowadzeniem do medytacji), aby potem podjąć refleksję nad tym tekstem. Radio daje możliwość skupienia uwagi i mobilizuje w budowaniu więzi z Bogiem. Każdy uczestnik rekolekcji ma kontakt z osobą znającą proces ćwiczeń ignacjańskich, z którą spotyka się raz w tygodniu, aby porozmawiać o przebiegu rekolekcji. Medytacja ignacjańska pomaga głębiej odczytywać Słowo Boże i dostrzegać jego związek z własną codziennością. Dla uczestników rekolekcji cenne jest to, że Słowo Boże można odnieść do swojego życia, że Bóg mówi do każdego indywidualnie w jego konkretnej sytuacji.

Podobne rekolekcje planowane są w Białymstoku i Trójmieście. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie WŻCh – adres internetowy dot. rekolekcji radiowych http://www.wzch.org.pl/rekolekcje-radiowe

Ewy Poleszak – Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce